Kend din fjende!

Peter Sutherland: "Globaliseringens fader"

Peter Sutherland: “Globaliseringens fader”

I en hvilken som helst krig er det tvingende nødvendigt at kende sin fjende. Nogle fjender er lette at få øje på, mens andre gemmer sig i skyggerne. Nu er det desværre ikke sådan, at de åbenlyse fjender altid er de farligste, ofte er de lyssky elementer de mest dødelige, da disse tit har den største reelle magt og fra deres skjul giver deres fortropper de nødvendige ordrer og instrukser.

I Danmark anno 2016 bør der for enhver national modstandsmand ikke herske nogen tvivl om fjendernes fordeling:

De fremmede invasionsstyrker i alle deres eksotiske afskygninger er den allestedsnærværende fysiske fjende, der med tiden først vil gøre danskerne til et mindretal i deres eget land, for derefter at fortrænge og til sidst udrydde dem. Dette er masseindvandringens logiske og nødvendige konsekvens.

Det er imidlertid vigtigt altid at huske på, at dette fremtidsscenarie er muliggjort af danske landsforrædere i alle deres vamle afskygninger.

Den landsforræderiske journalist, hvis trykte og talte udgydelser er hadepropaganda mod vort land og folk, den landssvigende politiker, hvis parlamentariske arbejde har åbent landets grænser for den tredje verdens folkemasser og nu fører danskerne til slagtebænken, den uredelige dommer, som frikender fremmede voldsmænd, mens han straffer nationale danskere, den åh så ”humanitære” ansatte i godhedsindustrien, som konstant arbejder for at få endnu flere fremmede hertil, erhvervsmanden som fra sit elfenbenstårn sælger sit land og folk for ussel mammon og kæfter op om ”indvandringens økonomiske nødvendighed”, den ”næstekærlige”, fromme præst, som i Guds navn giver husly til flygtninge og belærer os andre om ”vores kristne pligt” til at tage os af verdens elendige, “kunstneren”, hvis produkter er overflødighedshorn af had mod og tilsvining af alt, hvad der er dansk etc.

De bærer alle et skæbnesvangert ansvar, som de en skønne dag vil skulle stå til blodigt regnskab for. Men disse skadedyr kan vi se, vi ved hvem de er, og deres fremtidige indfangelse og afstraffelse vil derfor være en forholdsvis overkommelig opgave.

Langt værre forholder det sig med de fjender, som vi slet ikke kender eller har hørt om. Et godt eksempel herpå er en mand ved navn Peter Sutherland.

Hr. Sutherland er en særdeles interessant og betydningsfuld herre, som kom til verden den 25. april, 1946 i Dublin. Selvom det fremgår, at hr. Sutherland er af ”delvist skotsk afstamning”, ligner han mere Bent Melchior end Sean Connery.

I løbet af sin levetid har hr. Sutherland haft en omfattende karriere, hvoraf et par højdepunkter fortjener at blive nævnt. I løbet af 1980’erne var ham i flere omgange irsk rigsadvokat, i 1985 blev han udnævnt til ”EU-kommissær for konkurrence”, i 1993 blev han direktør for GATT, og fra 1990 til 2015 var han ”non-executive Chairman for Goldman Sachs International”. Hertil kommer, at han indtil juni 2009 også var ”non-executive chairman for BP”, samt at han indtil 2014 sad i den sagnomspundne Bilderberggruppes styrelseskomite, og fra 2001-2010 var han formand for Den Trilaterale Kommission. Yderligere han var initiativtager til dannelsen af Global Forum on Migration and Development, og i januar 2006 blev han af FN’s daværende generalsekretær Kofi Annan udnævnt til ”FN’s ansvarlige for immigration”. Og sidst men ikke mindst har han været protektor for det irske jødiske museum.

Af disse højdepunkter turde det fremgå, at hr. Sutherland bestemt ikke er nogen lille hr. hvem som helst. Således synes hr. Sutherland at have placeret sig solidt i verdenssamfundets kirtler, der hvor den største magt og indflydelse er at finde, eller som avisen The Irish Times formulerer det, så har hr. Suthlerland ”mere indflydelse og magt end de fleste politikere kan drømme om. Præsidenter, statsministre og paver er på julekort med ham og har ham på speed-dial.” Det er derfor meget passende, at han bliver kaldt for ”Globaliseringens fader”.

I sin egenskab af ”FN’s ansvarlige for immigration” udtalte han på et stort anlagt møde den 21. juni, 2012, at:

”EU bør gøre sit bedste for at underminere medlemslandenes nationale homogenitet… EU-landenes fremtidige vækst afhænger af, at de bliver multikulturelle…”.

Det hedder endvidere, at:

 ”immigration er en afgørende dynamik for økonomisk vækst, ligegyldigt hvor vanskeligt det kan være at forklare medlemslandenes borgere.”

Yderligere kritiserede han kraftigt den engelske regerings forsøg på at begrænse indvandringen til nogle titusinder om året.

Bortset fra at argumentet om masseindvandringens økonomiske nødvendighed er det rene nonsens, minder hr. Sutherlands udtalelser alt andet lige om en åben, etnisk krigserklæring mod samtlige indfødte europæiske folk. FN definerer folkemord som:

”enhver af nedennævnte handlinger, der begås i den hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe som sådan:

  1. a) at dræbe medlemmer af gruppen,

  2. b) at tilføje medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade,

  3. c) med forsæt at påføre gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse,

  4. d) at gennemføre forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler indenfor gruppen,

  5. e) med magt at overføre en gruppes børn til en anden gruppe.”

Ingen dansker eller europæer bør således være et øjeblik i tvivl om, at der blandt Vestens magtelite nu planlægges et regulært folkemord, som skal fuldbyrdes via masseindvandringen. Således har immigrationen allerede på nuværende tidspunkt bevirket, at utallige danskere er blevet myrdet, tilført skade på krop og sjæl, og påført os levevilkår, som bevirker, at vort folk delvist, og på længere sigt fuldstændigt, vil blive fysisk ødelagt.

Mon ikke Schlüter, Nyrup Rasmussen, Fogh Rasmussen, Thorning og nu Løkke Rasmussen har lyttet til hr. Sutherland og hans kumpaner? Måske har vi her ligefrem en del af forklaringen på danske magthaveres ufattelige landsforræderi?

Det mest uhyggelige i denne sammenhæng er naturligvis, at danskerne intet kender til hr. Sutherlands og hans kumpaners skumle planer. En bedre illustration af, at den ukendte fjende tit er den farligste, kan man vist næppe ønske sig.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at de forbrydelser, som hr. Sutherland og hans medsammensvorne gør sig skyldige i, sker uden noget folkeligt mandat, hvorfor de heller ikke kan bekæmpes demokratisk. Hr. Sutherland er aldrig blevet valgt til noget som helst, men hans indflydelse er langt større end nogen politikers. Det samme demokratiske problem foreligger i forbindelse med pressen, der ynder at kalde sig den fjerde statsmagt, alle de utallige ”tænketanke”, der skyder op af jorden som dødelige giftsvampe, og alle de mangfoldige ”eksperter”, der kan sno enhver politiker om deres fedtede fingre. Det er alt dette kryb, der har den virkelige magt. Vi har ikke noget folkestyre, vi har et skjult diktatur, og det er langt værre end et åbent diktatur!

Danske mænd og kvinder: Tag Danmark tilbage, og giv skadedyrene deres retfærdige straf!

Dette indlæg blev udgivet i Indvandring og tagget , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s