Feministisk vrede

Venstrefløjen og feminazisterne raser efter den amerikanske højesteret har omstødt uansvarlige kvinders såkaldte ret til frit at myrde deres ufødte børn. Glimrende kommentar og perspektivring af Paul Joseph Watson. Se, forstå & del!

Udgivet i Udenrigspolitik | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Endnu en landsforræder har unddraget sig retfærdigheden

“Det er en ny kulturkamp, vi star over for: et opgør med selvtilstrækkeligheden og den snævre nationalisme. Og her kan vi søge inspiration fra den kulturkamp, der fandt sted sidst i 1930’erne, da nazisme og fascisme sydfra truede den danske kultur.” Uffe Ellemann-Jensen på TV2, 2017

“En rummelig stormoske vil sende et klart signal om, at København anerkender danske muslimers plads og rolle i det danske samfund og vil give islam sin naturlige plads blandt byens øvrige religioner.” Uffe Ellemann-Jensen, i Politiken, 2013

Svovllugten trænger i disse dage helt op i de højere luftlag. Der varmes behørigt op i forbindelse med modtagelsen af Uffe Ellemann-Jensen i hans rette hjem, en anden af de politikere, der har været med til at grave Danmarks grav. Uffe Ellemann-Jensen var særdeles Nato-liderlig og en ihærdig EU-fanatiker, der, efter at den danske befolkning havde sagt nej til Unionen, snørede vælgerne og lempede os ind ad bagvejen med de fire såkaldte forbehold, som ikke var det papir værd, de var skrevet på – hvilket netop tydeligt er blevet bevist. Forsvarsforbeholdet har man fået revet i stykker ved en af de mest løgnagtige kampagner, der er set i dansk politik – og det vil sige en hel del. Vi er underlagt EU-retten fuldt ud, så det forbehold er intet værd i praksis, kronen er bundet snævert til euroen, så vi reelt har euro, vi kalder den blot for krone, og unionsborgere er vi også blevet, se blot på dit modbydelige rødbedefarvede pas. I tilgift er grænserne blevet ophævet, og den ydre grænse reelt nedlagt. Alt sammen til stor glæde for Ellemann- Jensen.

Ellemann-Jensen kunne ikke få EU nok. Han var også en ihærdig forkæmper for optagelsen af de baltiske lande i EU, hvorved disse mistede deres nyvundne selvstændighed. De fik bare skiftet en union ud med en anden, som nok på kort sigt er mere behagelig, men som på den lange bane er endnu mere dødelig. Ligeledes fik han med udsendelse af korvetten Olfert Fischer til Golfen gjort Danmark til en krigsførende magt, der aktivt understøttede den amerikanske krigsførelse mod Irak, som aldrig har gjort Amerika noget – tværtimod. Og Danmark havde absolut intet udestående med Irak. Ellemann-Jensen kunne heller ikke få Amerika nok, og han var dybt skuffet over, at Danmark ikke ville være med i den senere åbne krig imod Saddam Hussein.

Ellemann-Jensen var økonom – men havde aldrig haft et produktivt arbejde. Det var således helt naturligt, at han forvandlede bondepartiet Venstre til et parti for byernes ”elite” af snyltedyr, og selv ernærede han sig godt med alle de ben, han havde samlet på sin tallerken: bestyrelsesmedlem i Danmarks Nationalbank og i ”Royal Greenland” (dvs. Den Kongelige Grønlandske Handel) og ikke mindst som bestyrelsesformand for det til formålet nyoprettede Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder på et tidspunkt, hvor hans efterfølger Anders Fogh Rasmussen ellers ville have alle disse parasitære organisationer afskaffet. På den post har han kunnet gøre ubodelig skade.

Uffe Ellemann-Jensen vil være selvskrevet til en skamstøtte i landsforrædernes park efter revolutionen. Han er en prototype på alt det, der skal bekæmpes. Mod ham var Corfitz Ulfeldt er ren hædersmand. Jeg forestiller mig en sådan park fyldt med galger, hvori statuer af de formastelige er hængt op ved halsen. Til deres levende efterfølgere behøves ingen statuer. Det største problem ved en sådan park vil være dens størrelse!

Udgivet i Demokrati | Tagget , | Skriv en kommentar

Invasive arter går amok i Italien!

Meget konkret kulturberigelse i Italien, som de danske massemedier selvfølgelig helt har glemt at fortælle os om! Se, forstå, & del!

Udgivet i Indvandring | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Fra Europarådets sandkasse

Europarådet, der ikke har noget med EU at gøre, men som ganske som EU er en komplet overflødig organisation, der kun tjener til at give beskæftigelse til en flok samfundsskadelige snyltedyr, har igen gennem sin ”racismekommission” kritiseret Danmark for at være racistisk og tillade diskrimination og ”hadsk tale” imod muslimer. Særligt har man rettet skytset imod Rasmus Paludan, for hvem det kun kan betragtes som en fjer i hatten at blive beskyldt for at ville gennemføre en ”etnisk udrensning”, noget han dog desværre tager afstand fra.

Den pågældende ”kommission”, der sikkert også omfatter en ”dansker” eller to, hvis identitet jeg synes fortjener at blive offentliggjort, overser ganske, at had og mishag imod muslimer (og andre fremmede) måske kunne skyldes, at der blandt disse findes lidt for mange elementer, der opfører sig på en måde, som i den grad er egnet til at vække had. Hvis man opfører sig som svin, vil man blive behandlet som svin. Listen er lang: mord, voldtægter, mobninger, overfald af danskere på offentlige steder, berigelseskriminalitet, hærværk, bilafbrændinger, larm og ballade i det offentlige rum, overfald i tog, vanvidskørsel, urimelige krav om, at værterne skal indrette deres samfund efter gæsterne, og så videre. Listen er lang, og kriminalitetsstatistikken taler sit tydelige sprog – ca. 75 % af fængselspladserne optages af fremmede, der udgør ca. 25 % af landets beboere – men den indgår næppe i ”kommissionens” baggrundsmateriale, for en statistik er disse snyltedyr vel ikke i stand til at læse – og så er det naturligvis altid vor skyld, fordi vi ikke er ”gode nok til at integrere” de søde små.

I øvrigt er det vel en menneskeret at hade det, som truer, hvad man elsker – og også at give udtryk for det. Et multikulturelt samfund er et samfund med uendelig mange brudflader. Skal man her tage hensyn til alle fintfølende grupper, kan man til sidst intet sige mere. Det er den totale afskaffelse af ytringsfriheden. Jeg vil have lov til at hade – og til at give udtryk for mit had!

Nu kunne man selvfølgelig forestille sig, at den danske regering havde meddelt denne såkaldte kommission, at den ikke skulle blande sig i landets indre anliggender og i øvrigt sætte sig bedre ind i tingene. Det ville imidlertid have forudsat, at vi havde haft en ansvarlig regering. Det er som bekendt ikke tilfældet. Vi har en socialistisk junta, der blot er en sag for natmanden.

Murerarbejdsmand Mattias Tesfaye, tidligere negerminister og nu betegnende nok justitsminister, lod derimod sine embedsmænd udsende følgende (selv kan han næppe samle så mange bogstaver på sin staveplade):

”Vi skal som samfund og som mennesker aldrig acceptere racisme. Racisme eroderer samfund og ødelægger mennesker. Vi skal bekæmpe racisme i alle dens afskygninger. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan sætte arbejdet med at lave en handlingsplan mod racisme i gang,” siger justitsminister Mattias Tesfaye i en pressemeddelelse.

Magen til vås skal man lede længe efter – selv i disse tider og selv fra en kommunistisk murerarbejdsmand uden for mange brikker at flytte med.

Ethvert samfund, hvad enten det består af dyr eller mennesker, er fundamentalt set racistisk. Et naturligt samfund består nemlig som udgangspunkt af individer af samme race, og naturlige menneskelige samfund tåler ikke grupper af individer, der blot i ringe grad afviger fra dem selv i kultur, væremåde, sprog eller andet. Da jeg var barn i Egense, så vi med stor skepsis på folk fra Mou, 2 km væk, for slet ikke at tale om folk fra Hals på den anden side af fjorden, for de talte et sprog, vi dårligt kunne forstå. En neger ville vi have jaget ud af byen med kæppe og sten, men sådan en havde vi gudskelov aldrig set. Et sådant samfund er et trygt samfund og et solidarisk samfund, der står sammen om at løse fælles opgaver. I dette større perspektiv var alle europæiske nationalstater sådanne homogene stater med lokale forskelligheder, men bundet sammen af et fælles rigssprog og en fælles kultur i de enkelte lande. Man opbyggede sociale systemer, der virkede som en slags forsikring, man betalte til over skatten. De europæiske nationalstater var trygge og sikre stater. Mord var noget, der kom på avisernes forside, for de var sjældne. Vandalisme og hærværk ligeledes. Man kunne gå trygt på gaden overalt på alle tider af døgnet.

Sammenlign nu disse trygge stater med det multikulturelle helvede, ansvarsløse politikere har fået skabt i løbet af de sidste 2-3 generationer. Sverige er fra at være et af verdens tryggeste steder blevet til et land med konstante borgerkrigslignende tilstande – og vi er ikke langt bagefter i den henseende. Der sker i Europa daglige terrormord begået af ekstreme muslimer, som blot betegnes som psykisk forstyrrede. Vi påtvinges halalmad, vore sygehuse skal bruges til religiøse omskæringer, vi skal respektere bønner fem gange om dagen og en hel fastemåned, tilsløring af kvinder – og en gruppe, der ganske enkelt ikke vil arbejde, men insisterer på at blive forsørget af os andre. Vor egen kultur og vore egne traditioner bliver derimod betegnet som racistiske og bliver langsomt, men sikkert trængt ud af det offentlige rum. Det må ikke mere hedde jul, der må ikke mere festes på nordisk vis, for det diskriminerer de fremmede osv. Vi skal se på, at den etnisk danske nationalbefolkning for hvert år, der går, bliver en stadig mindre procentdel af landets beboere.

Hvis man ser på verdenskortet både historisk og aktuelt, finder man ikke et eneste eksempel på et velfungerende multietnisk samfund! Ikke et eneste. Det er noget fordrukkent sludder, at det er racisme, der ”eroderer samfund og ødelægger mennesker”. Tværtimod! Prøv at spørge de mange mennesker, der er blevet ofre for de fremmedes vold og voldtægter. Det er simpelthen politisk ordskvalder uden noget som helst hold i virkeligheden. Men selvfølgelig: murerarbejdsmanden er selv et produkt af dette samfund.

Man kan endvidere ikke tale om en etnisk udrensning, når det blot drejer sig om at udvise – eller på anden måde bortskaffe – en misliebig gruppe fremmede, der prøver på at overtage vort land. Tværtimod er det, vi ser i dag, et begyndende folkemord på de europæiske folkeslag. Intet mindre. Det er det multikulturelle helvede, der eroderer samfund og ødelægger mennesker og gør dem hadefulde!

Og hvem står bag ved disse bestræbelser? Naturligvis landsforrædere og de sædvanlige skyldige, der har som mål at udrydde europæerne gennem etnisk blanding. Vi henviser her igen til Ingrid Carlqvist, der har gjort et stort arbejde for at afsløre disse forbrydere, for hvem selv den grusomste straf er for mild.

Naturligvis er den danske junta allerede i gang med at implementere nogle af Europarådets anbefalinger. Man vil fratage partier, der ikke opnår valg (f.eks. som følge af systematisk valgsvindel) deres statstilskud. I øjeblikket får de et lille pengebeløb pr. opnået stemme i hele valgperioden. Det er det, der gør, at de i det hele taget kan føre valgkamp. Uden dette beløb har de reelt ingen muligheder for at deltage i processen. Den planlagte ændring er specielt rettet imod Rasmus Paludan, men den vil naturligvis komme til at gælde for andre også. Dog ikke for systempartier, som er repræsenteret i en kommunalbestyrelse. Hvor bekvemt.

Man har travlt med at kritisere lande, hvor opstillede kandidater skal godkendes, inden de kan deltage i et valg. Det sker som oftest for at holde klovne og rene nulliteter ude. Men hvad er dette? Man skal ikke blot samle underskrifter (over 20.000), men man har udarbejdet en så omstændelig procedure som muligt for at lægge denne indsamling af underskrifter hindringer i vejen. Og nu vil man så også fratage partier, for hvem det lykkes at indsamle underskrifterne, deres økonomiske grundlag – hvis de er racistiske. Dertil kommer som sagt valgsvindlen. Små partier kan ikke stille med tilforordnede til hvert valgsted, ergo er der frit slag for at gøre stemmesedler ugyldige. Ministeriet nægter at lade Rasmus Paludan gennemgå de kasserede stemmesedler. Det er der nok en god grund til!

Jeg mener principielt ikke, at partier skal have nogen som helst form for statstilskud. De er i bund og grund grundlovsstridige og burde forbydes. Men hvis man vil lege demokrati, må der i det mindste være lige ret og muligheder for alle. Ellers har vi østtyske tilstande! Når man udelukker dissidenter fra at deltage i ”den demokratiske proces”, er der kun én anden måde for dem at forsøge at påvirke samfundet på: gennem vold! At demokratiet er fup, er ikke noget nyt, men det er nyt, at man end ikke forsøger at skjule det!

Udgivet i Demokrati | Tagget , , , , , , | Skriv en kommentar

Moderne kunst er affald!

Hvis du ikke forstår moderne kunst, skal du ikke være bekymret. Moderne kunst skal nemlig ikke forstås, men blot stilles ud til storskrald, hvor den egentlig hører til! Engelske Paul Joseph Watson sætter igen ord og billeder på den vestlige verdens tilsyneladende bundløse forfald.

Udgivet i Kultur | Tagget , , | Skriv en kommentar