Findes der en exitstrategi?

Det er vel i nogen grad forståeligt, at der i dag på den nationale fløj findes en vis opgivenhed og tvivl om, hvorvidt det danske folk kan overleve det ragnarok, vore landsforræderiske politikere har nedkaldt over os – og ikke mindst en berettiget tvivl om, hvorvidt det danske folk overhovedet fortjener at overleve. Når man læser aviser (jeg ser bevidst ikke fjernsyn) og konfronteres med udtalelser fra vore komplet hjerneblæste politikere og fra vore såkaldte ”kulturpersonligheder” og den tilhørende ”intellektuelle elite”, kunne man sagtens tro, at de fleste af disse er undsluppet en idiotanstalt, og meget vel komme i tvivl om eksistensberettigelsen af et sådant folk, når det stiltiende finder sig i disse tingenes tilstand – lullet godt i søvn af ”Vild med dans” og ”Den store bagedyst” mv. Det ser ganske rigtigt ikke godt ud. Men hvad så?

Nogle ser sig i denne situation forståeligt nok om efter en exitstrategi. De ønsker kort sagt at flygte. Problemet er, at der i dag ikke er mange steder at flygte hen. For 100 år siden var verden åben for en. Man kunne udvandre til USA, Canada, Australien, New Zealand, det sydlige og østlige Afrika og ikke mindst til Sydamerika, hvor bl.a. Argentina syntes at byde på uanede muligheder. I disse lande kunne man dengang trygt opbygge sig en ny eksistens i forvisning om, at man stadig levede i hvide, europæiske samfund. Ingen af disse lande er i dag attraktive for folk, der ønsker at flygte fra Muhammeds soldater og det multikulturelle samfund – tværtimod. Man vil komme fra asken og ind i ilden. Så hurtigt er det nemlig gået. Og i fremtiden kommer det til at gå endnu hurtigere. Hvorhen altså?

Det nemmeste valg ville i dag være Polen, hvor man stadig holder EU en armslængde på afstand, hylder den katolske, europæiske civilisation, bekæmper dekadencen, forbyder barnemord osv. Polen er et land, hvor der stort set ingen muslimer er, og hvor indvandringen er stærkt begrænset. Den findes dog. De større byer har deres negre, endskønt det er få – endnu. Her var det også få for 50 år siden. De fremmede skal dog arbejde. Der er ingen hjælp at hente, hvis man ikke vil det. Det begrænser af indlysende grunde tilstrømningen betydeligt. Jeg har også overværet en demonstration foran en kirke i Warszawa, hvor en lille forkølet flok sang salmer, mens de tilbad regnbueflaget. Der var ikke mange, og der var næsten lige så mange politibetjente til at passe på dem, som der var deltagere, men det er et tydeligt tegn på, at der er orm i æblet.

Polsk er endvidere nok det mest tilgængelige af de sprog, der kan komme på tale, hvis man vil flygte, og polsk levemåde og kultur vil ikke forekomme os fremmed, tværtimod – og livet i Polen er bestemt godt og relativt billigt. De fleste polakker er mennesker af god kvalitet, som vi ville have let ved at leve sammen med. Som en overgangsløsning kan man jo eventuelt slå sig ned i en af de tyske landsbyer omkring Oppeln. I det område kommer man meget langt med tysk, men der er ingen vej uden om at lære polsk – og ingen vej uden om katolicismen, hvis man vil være en del af samfundet. Og det er vel det, man vil? Eller vil man bare leve isoleret for sig selv i tilbedelse af sit eget lille værdiløse liv, der nu er løsrevet fra sine rødder, sin historie og sit naturlige habitat?

Det største problem ved Polen er, at den nuværende regering kun lige hænger fast med det yderste af neglene, og at en anden regering lynhurtigt vil udrulle Vesteuropas velsignelser over deres landsmænd, ligesom den vil åbne porten for EU. Det er nemlig det andet problem. Polakkerne elsker arbejdskraftens frie bevægelighed – men de bryder sig ikke så meget om politisk indblanding i Polens indre anliggender. Sagen er imidlertid, at der i dag ikke findes nationale ”indre anliggender” inden for EU. Man kan ikke både være inde og ude! En folkeafstemning om fortsat EU-medlemskab ville i Polen sandsynligvis desværre blive et rungende JA – i hvert fald i dag. At flygte til Polen kunne meget let gå hen at blive en meget midlertidig flugt!

Et andet oplagt flugtland ville være Ungarn. Meget af alt det, der kan siges om Polen, kan imidlertid også siges om Ungarn – både hvad angår fordele og ulemper. Jeg har set flere negre i Budapest end i Warszawa, men også i Ungarn skal de arbejde! Orbán sidder imidlertid langt fastere i sadlen end hans polske kollega – men han er stadigvæk afhængig af en volatil folkevilje, og hetzen mod ham fra udlandet er stor. Orbán har et stort kærlighedsforhold til Netanyahu og Israel – og formodentlig til sin jødiske kone Anikó Lévai, der dog ikke er religiøs jøde. Han finder, at det er en moralsk pligt, at sikre, at jøder kan leve frit og praktisere deres religion frit i Ungarn, og enhver form for ”antisemitisme” forfølges strengt. Han ser et partnerskab med den israelske (læs: jødiske) højrefløj som er ideologisk partnerskab. På den korte bane kan han sandsynligvis udnytte dette partnerskab til sin fordel – men erfaringen viser, at det er sværere på den lange bane! Der er 1 % jøder i Ungarn. Hvis hans politik og hans personlige forhold kan skaffe ham deres støtte, vil han stå stærkt og have opnået, hvad ingen anden på højrefløjen har opnået. Erfaringerne andre steder fra skræmmer imidlertid. Indtil videre ser det dog ud til at gå godt.

Han har lidt det samme EU-problem som polakkerne, men han har større pondus bag sig end Morawiecski i Polen, og der er nok færre ungarere i udlandet, end der er polakker – også procentvis. Det ungarske sprog er en barriere – men sprog kan læres. Landet er mindre katolsk end Polen. Også her kan man søge ly hos det tyske mindretal i Fünfkirchen (Pécs), men uden ungarsk kommer man ikke ret langt, hvis man vil bo i landet. Livet i Ungarn er også godt og forholdsvis billigt, vinen er fortrinlig og vejret er bedre end her. Også i Ungarn kan flugten dog meget vel få midlertidig karakter.

Hvad er der så tilbage? Alle de tidligere østblokstater er naturligvis bedre end her, når det gælder indvandring, men de har de samme EU-liderlige prostituerede politikere som i vesten. Kroatien har en temmelig stærk højrefløj, men den er blevet svækket løbende, og den siddende konservativt ledede regering er en koalitionsregering. Hvis man kan lide at være en del af en turistattraktion, er Adriaterhavskysten naturligvis fantastisk smuk og tiltalende, men om sommeren fylder turisterne fra væg til væg i de smalle gader. Bortset fra den har landet ikke så meget at byde på, men livet er bestemt godt og billigt og jeg mindes ikke at have set en eneste neger – undtagen blandt turisterne. Det er et godt barometer. Til gengæld har man mange sigøjnere. Lavacovic-familien er fra Kroatien. Det skulle ikke være nødvendigt at sige mere. Alt for mange af dem gør deres yderste for at leve op til deres ry. Denne befolkningsgruppe findes imidlertid overalt på Balkan, ja, overalt i Østeuropa. Endnu er landet ikke en del af Schengen, men det kommer. Fremtiden er usikker. Det samme må desværre siges om Serbien, hvor man også er blevet EU-liderlig. Der er imidlertid en stærk nationalistisk bevægelse, som kan give et vist håb. Vil man tilslutte sig den, må man nok hellere træde ind i den ortodokse kirke. Der er mange smukke steder i Serbien, livet er billigt og godt. Men det er ikke det letteste land at blive en del af. Der er historisk en tæt forbindelse mellem Serbien og Rusland, men den amerikanske ambassade i Beograd har en ildevarslende størrelse.

Så er der endelig Rumænien og Bulgarien, begge uden for Schengen, men ivrige EU-
medlemmer. En vis tilbageståenhed beskytter dem i nogen grad imod indvandring fra den 3. verden. Begge lande har klare fordele mht. skønhed, priser og livskvalitet, men fremtiden er usikker. Tjekkiet, Slovakiet, Makedonien, Slovenien og Montenegro anser jeg af forskellige grunde ikke for realistiske flugtlande – og Albanien falder helt uden for. Kosovo ligeledes, Europas absolut mest uinteressante og modbydelige land. Så er der naturligvis Ukraine, som er let tilgængeligt, men et land med store problemer og en usikker fremtid. Dets største svaghed er imidlertid dets længsel efter EU. Hviderusland er i nyhederne af de helt forkerte grunde, og fremtiden er usikker.

Skulle jeg vælge et exitland, ville det uden enhver tvivl være Rusland. Putin sidder fast på posten, og den vestligt støttede såkaldte opposition er latterlig. Det gælder også klovnen Navalnyj, som kun tages alvorligt i vesten. Det er vanskeligt at forestille sig, at regeringen skulle have forsøgt at tage livet af ham. Der er nok snarere tale om et opgør blandt kriminelle. Altså kan man regne med politisk stabilitet. Livet i Rusland kræver imidlertid lidt mere tilvænning end livet i Polen – men man er til gengæld dejlig fri for alle Vestens uvaner og idiotier, og befolkningen har som helhed betragtet særdeles sunde værdier. Russisk er en absolut nødvendighed. Man skal imidlertid ikke være blind for, at Putin ikke motiveres af racistiske motiver. Han ser for sit indre øje – ligesom rigtig mange almindelige russere – den hedengangne Sovjetunions grænser som Ruslands naturlige og egentlige grænser, og alle fra den tidligere Sovjetunion er sådan set velkomne i Rusland – så længe de arbejder. En taxachauffør i Moskva kan meget vel stamme fra Kirgisistan, Usbekistan eller et andet fjernt sted, og Rusland har selv en betydelig muslimsk befolkning, der ganske vist er koncentreret i særlige områder, og som har lært grænserne for deres udfoldelser. Men de er der. Man ser også negre på gaden i Moskva og især i Sankt Petersborg, som har et lidt for vestligt præg efter min mening. Det er ikke mange, men…. Kommer man imidlertid væk fra de to største byer, er man i den europæiske del og i store dele af Sibirien helt blandt europæere. Det er en vidunderlig følelse. Putin er realpolitiker – det ses f.eks. i forbindelse med konflikten mellem det kristne og indoeuropæiske Armenien og det muslimske og tyrkiske Aserbajdsjan. Armenien er et lille og betydningsløst land, Aserbajdsjan en nation rig på råstoffer. Og så han har nok også rigeligt på sin tallerken i øjeblikket …..

Rusland er imidlertid på trods af alle indvendingerne det land, hvor man som hvidt menneske har den største overlevelseschance – samtidig med at Rusland har rigtig meget at byde på. Skal man flygte, skal man imidlertid gøre det, mens man er ung. Ingen af de nævnte lande er specielt ældrevenlige, og hvis man som ældre ikke har penge med hjemmefra, skal man slet ikke tænke på at flygte til et af dem.

Så er flugt en mulighed? Nej – egentlig ikke. Som man siger i USA: ”You can run but you
cannot hide!” Og det er sagen i sin nøddeskal, for amerikanerne kender problemet. Når de er voldsomt imod sporvogne, letbaner og lokale busser, er det, fordi disse bringer den indre bys problemer ud i forstæderne, sådan at de hvide amerikanere må flygte. Når den første sorte familie flytter ind, kommer ”Til Salg”-skiltene op på plænerne, også selv om det er en pæn og ordentlig familie, der flytter ind. Erfaringen har lært hvide amerikanere, at der følger andre efter, som ikke er helt så lette at leve sammen med, og når der bliver for mange mørklødede ansigter på gaden og i butikscentrere, styrtdykker ejendomspriserne, hvilket trækker endnu flere til. Ghettoiseringen er i gang, og den, der ikke har været hurtig, mister alt. Altså flytter man længere ud på landet, indtil problemerne også kommer der og så videre ad infinitum.

Jeg har kunnet følge dette fra første parket igennem de sidste 40 år, både i området omkring Washington D.C., i Chicago og i Milwaukee, hvor processen i dag er i gang i de nordlige forstæder. Idiotiske danskere kan let sidde hjemme i sofaen og forfærdes over de grusomme og racistiske amerikanere, men det er jo heller ikke deres liv og ejendomme, det går ud over.

Vi taler imidlertid om en livslang flugt, og der bliver stadig færre steder, man kan flygte hen! Helt ærligt: Er det sådan, du vil leve dit liv? Er det sådan, du vil have, at dine børn skal leve? Og hvor du end vil kunne finde et helle, vil det ikke være dit land. Det vil ikke være din kultur, dit folk og dit sprog. Er det, hvad der er blevet tilbage af vikingeånden? Et folk, hvor de bedste stikker halen imellem benene og render bort i stedet for at tage kampen op og i det mindste gå under med værdighed, hvis det ikke kan være andet?

Vi ved godt, at nogle har været tvunget til at flygte – ikke for at søge større behagelighed, men fordi deres liv var i fare. Det har jeg stor respekt for, men jeg har ingen respekt for de mennesker, der i dag taler om at forlade landet, fordi deres landsmænd åbenbart ikke er dem værdige. De er selv for værdifulde, men hvis man lægger dem under mikroskopet, er det imidlertid som oftest små mennesker, der ikke selv har gjort noget virkeligt for at vende strømmen, som ikke har sat noget på spil og ikke har mistet noget i sagens tjeneste, men som blot hengiver sig til det søde liv, som de forstår det.

Bevares, vi er alle alt for ofte blevet skuffede over vore medmennesker, og det kan unægtelig undertiden være svært at opretholde respekten for den store masse af stemmekvæg, der så helt klart intet har forstået, og som tilsyneladende har mistet enhver tilknytning til deres folk og til virkeligheden. Men vi bliver nødt til at se på, hvorfor det er sådan – og når vi har erkendt det, bliver vi nødt til i sandhed ”at dræne sumpen” – og det noget mere grundigt, end Inger Støjberg – med al mulig respekt – har tænkt sig at gøre det. Danmark kan også overleve med 2 millioner indbyggere – bare det er de rigtige 2 millioner. Det er ikke det ideelle scenarium, men det kan gå sådan, for der er ingen som helst pæn vej ud af den nuværende situation, og enhver, der tror det, putter sig selv blår i øjnene. Denne kamp skal udkæmpes i gaderne, og det er glædeligt at se, at man kan samle så mange traktorer og fiskekuttere i landets to største byer. Kun skammeligt, at de ikke tog deres gyllevogne med og tømte indholdet på politikernes dørtrin. Og det er beskæmmende – men uhyre karakteristisk – når man ser, at Socialdemokratiets nye formand for folketingsgruppen gav dem fuckfingeren på Facebook. Dette er kampen mellem de produktive kræfter i samfundet og de store byers snyltedyr, der intet nyttigt foretager sig og ingen værdier skaber. Det er den klasse, vi skal af med!

Denne kamp vil desværre ikke standse ved traktorerne og gyllen, men når regeringen efter noder overtræder grundloven – og det er ikke kun i sagen om minkene – og regeringschefen frækt udtaler, at hun ville gøre det igen, selv om hun kommer til at overtræde den grundlov, hun har skrevet under på at ville overholde, når politiet – af alle instanser – med rigspolitichefen i spidsen håndhæver ulovlige ordrer, og når regeringen sætter militæret ind mod danske borgere, så er der kun oprøret tilbage. Så er retstilstanden ophævet! Jeg er ked af at måtte indrømme det, for jeg har naivt tilbragt hele mit liv med at ville bevise, at skuden kunne vendes ad demokratisk vej inden for systemets rammer, men min erfaring har unægtelig været, at systemet gang på gang konsekvent træder dette højt besungne demokrati under fode, når det passer det, og nu har vi fået denne råddenskab bekræftet helt oppe fra toppen. Lovene skal kun overholdes, når det behager magthaverne!

Hvad vi har oplevet siden i foråret, minder unægtelig alt sammen temmelig meget om den tyske ”Ermächtigungsgesetz” af 1933, som satte forfatningen ud af kraft og overlod al magt til statsministeren. Denne hed Adolf Hitler. Hvis det er den vej, vi skal gå, skal det i hvert fald ikke være med Mette Frederiksen ved roret!

Og nu vil man altså flygte, for evt. at komme hjem igen, hvis denne kamp vindes – hjem til det gode liv i fædrelandet. Uden at man har gjort en indsats…. Det er den holdning, der mere end en ligegyldig socialdemokrats fuckfinger kan gøre mig modløs. Hvis det er sådan, vi vil løse problemerne, fortjener vi virkelig ikke at overleve.

Jeg er desværre for gammel til at give mig af med at lege røvere og soldater og er ikke
uddannet i krigskunsten. Det må andre finde ud af, og de bliver nødt til at skynde sig, inden krigen blive udløst fra en anden side. De muslimske hære er på plads. Det kan imidlertid ikke siges ofte nok, at muslimerne kun er et irriterende symptom. Sygdommen sidder dybt i folket, og det er der, den skal bekæmpes. Om så den sidste muslim rejste i morgen, og regeringen dinglede i lygtepælene, ville folket være dødsdømt, hvis det ikke skifter retning. Dermed skal ikke være sagt, at islam ikke er farlig. Det er den bestemt, men islam findes kun her, fordi skiftende regeringer har ladet den komme indenfor, og fordi stemmekvæget hele tiden bliver ved at stemme på de selvsamme politikere, der kun vil folkets undergang. En gang imellem må man tage sig selv i at ønske, at dette stemmekvæg – og frem for alt den herskende islamelskende, feministiske og kønsforvirrede elite – fik lov at prøve islamismen på deres egen krop. Pernille Skipper i en burka og stening af Mette Frederiksen ville bestemt være aspekter af islam, man ville kunne værdsætte!

Det er imidlertid dette nødvendige retningsskift, der skal beskæftige mig. Også her har jeg imidlertid brug for hjælp og støtte, og den står heller ikke i kø. Nationale mennesker, der kan have gode grunde til ikke at deltage på barrikaderne, kunne imidlertid uden videre og uden risiko for deres borgerlige eksistens, købe et par bøger i ny og næ og derved udbrede dem og sikre deres overlevelse – samtidig med at man ville støtte nationale forfattere med et par hårdt tiltrængte kroner, så de overhovedet kan tillade sig den luksus at skrive og udgive bøger for de få – for det er jo heller ikke gratis. Men også her svigter den nationale iver. Alle ved åbenbart det hele i forvejen – uden at dette dog tilsyneladende har nogen konsekvenser.

Måske har ”flygtningene” alligevel ret. Der er måske slet intet håb. Men jeg foretrækker trods alt alligevel at gå ned kæmpende! Er der mon nogen, der vil med?

Udgivet i Nationalisme | Tagget , , , , | 1 kommentar

Frankfurterskolen – et akademisk misfoster født af hævntørst

Fra øverst til venstre mod højre; Erich Fromm, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Leo Löwenthal, Friedrich Pollock, Franz Leopold Neumann, Herbert Marcuse, Walter Benjamin.

“Konfronteret med Vestlig civilisation er nogle jøder, som hærværksmænd, der er kommet ind i et smukt hus; de river malerierne ned fra væggene, ødelægger gulvtæpperne, smadre vinduerne og brænder til sidst huset ned… Jøder i massemedierne sætter ofte et plus der, hvor der i virkeligheden burde være et minus og omvendt. “

 

Af dr.phil. Christian Lindtner

Frankfurterskolen er en fællesbetegnelse for et sammenskrab af i første række jødiske venstreorienterede intellektuelle, der med støtte i deres egen stærke jødiske selvidentifikation samt i jøderne Karl Marxs og Sigmund Freuds værker med stort held har forsøgt at nedbryde den traditionelle vestlige kultur, civilisation, sociale orden, videnskabelige tradition samt de vestlige samfunds kulturelle og etniske homogenitet og sammenhængskraft (1).

Frankfurterskolen blev grundlagt i 1923 og var tilknyttet det halvprivate “Institut für Sozialforschung” på universitetet i Frankfurt am Main. Skolen betegner en original retning inden for nymarxistisk kultur-, sociologi- og samfundsteori i det 20. århundrede. Centralt i Frankfurterskolen er begrebet om “kritisk teori“. Oprindeligt skulle Frankfurterskolen have heddet Institut for Marxisme.

Instituttets grundlægger var en argentinsk født jødisk millionær ved navn Felix Weil. Det var Weils hensigt at etablere et institut i lighed med Marx-Engels Instituttet i Moskva. Skolens førende navne var oprindeligt Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Erich Fromm, Leo Löwenthal, Friedrich Pollock, Franz Leopold Neumann, Otto Kirchheimer og Walter Benjamin – alle jøder. Den ledende figur er for tiden medløberen Jürgen Habermas (2), der ikke er jøde, selvom hans fysiognomi og fremtoning umiddelbart kunne indikere det modsatte.

Først kritiserede skolen den politiske økonomi for senere at koncentrere sig om en mere ideologisk kritik. Det centrale blev skolens såkaldte “kritiske teori”. Overalt søger man at nedbryde og opløse europæiske værdier ved at benægte ethvert begreb om autoritet og objektivitet. Argumenterne er altid uklare, selvmodsigende, yderst abstrakte og spidsfindige, destruktive og nedbrydende. Traditionelle europæiske græske, klassiske idealer om skønhed, videnskab og harmoni er ganske fremmede for disse jødiske uromagere eller rettere: Dybt forhadte. Had til alt, hvad der præges af skønhed, fornemhed, hæderlighed, ridderlighed og redelighed, er den samlende drivkraft. Hertil kommer yderligere en ubalanceret næsten patologisk forherligelse af ikke-europæiske folkeslag og kulturer samt en promovering af det multietniske og multikulturelle samfund, hvilket naturligvis sker på bekostning af de traditionelt overvejende etnisk og kulturelt homogene europæiske nationalstater.

I godt 80 år har skolen været aktiv i både Europa og USA uden til dato at have leveret noget reelt positivt bidrag til videnskabens eller civilisationens fremskridt. Formålet med den ideologiske kritik er at skabe forvirring, opløse og nedbryde. Ved at agitere for “frigørelse” for al verdens “undertrykte” masser lykkedes det – især for Herbert Marcuse i USA – at skabe begejstring blandt unge forvirrede og uerfarne studenter. Det førte til det såkaldte studenteroprør i 1968. Dette førte atter til en proletarisering af universiteterne. Dette førte atter til en proletarisering af de offentlige institutioner og til vulgarisering af massemedierne og dermed til almindelig fordummelse, kulturløshed, egoisme og ligegyldighed, hvilke har medvirket til at muliggøre de sidste 30 års masseindvandring fra den tredje verden, der nu truer med at lægge al europæisk kultur og civilisation i graven. De gamle autoriteter, der byggede på faglig dygtighed, blev afløst af en ny autoritet – den politiske korrekthed med ledsagende intolerance og ensretning, der nu baner vejen for aftenlandenes undergang.

Det lykkedes at fjerne alle de gamle dannelsesfag ved universiteterne. Dermed mistede de vestlige samfund deres hoveder og hjerter. Universiteterne er der stadig, men de er – med enkelte undtagelser – blevet forvandlet til store parasitkolonier, kæmpemæssige snakke- og vrøvleklubber. Dette gælder navnlig “humaniora”, i mindre grad naturvidenskaberne, hvor de jødiske venstreorienterede teorier ikke så let lader sig påtvinge. Man udsuger skamløst den skatteydende del af befolkningen i et omfang som aldrig tidligere. Aldrig er der foræret så mange penge til “forskning”. For at bondefange befolkningen udnævner man sig selv til “eksperter”. Dette sker især ved intern og gensidig selvros. Du roser mig, jeg roser dig – statskassen betaler gildet. Der er skam stadig normer, men disse normer fastsættes af den politiske, ikke af den videnskabelige korrekthed. Når det nu og da kommer til en naturlig konflikt mellem den politiske og den videnskabelige korrekthed, ender det altid med, at sidstnævnte trækker det korteste strå. Man oplever flere og flere eksempler på, at politisk ukorrekte videnskabsfolk af den gamle skole må forlade deres embeder.

Set i et større historisk perspektiv er Frankfurterskolen et klassisk eksempel på jødiske intellektuelles hævntørst og fjendskab mod traditionel europæisk kultur og civilisation. Man synes således at kunne tale om en typisk jødisk “kritikkultur”, hvis fokus har været negation af vestlig kultur og civilisation (3). Med besættelsen og forvandlingen af vore akademiske institutioner har den gamle jødiske hævntørst fejret sin seneste store triumf. Dannede grækere og romere advarede ofte mod “jødernes had til den øvrige menneskehed” – odium generis humani (4). Der er tale om et minoritetsproblem hos en på sin vis højt begavet (5), men stærkt etnocentrisk nomadisk befolkningsgruppe, hvis evolution, levevis, kultur og religion altid internt har fremhævet gruppens unikke karakter og som følge deraf resten af verdens ubegrundede misundelse og irrationelle animositet. Dette har skærpet gruppens etnocentrisme og har givet anledning til et udpræget fjendskab og had mod de eksterne grupper, som minoriteten har levet i blandt (6). I relation til kampen for tilværelsen har dette ganske naturligt givet anledningen til konflikter. “Antisemitisme” synes således ofte at være resultatet af reelle interessekonflikter i relation til konkurrence om ressourcer mellem jøder og deres værtsfolk (7). Det jødiske had har i særdeleshed været rettet mod værtfolkets aristokrati, mod eliten, overklassen, hvilket også vil sige mod de vestlige samfunds traditionelle højkultur, standarder og normer. Med stor kløgt har hævntørsten igen og igen formået at oppiske masserne som værktøj til at udrydde aristokratiet. For den arbejdende befolkning har hævntørsten egentlig kun foragt eller ligegyldighed. Den er kun et instrument i den etnocentriske minoritets hænder.

Frankfurterskolen ønskede, akkurat som Lenin og Stalin, at proletarisere europæerne. De hævngerrige jøder blev naturligt nok udvist fra Tyskland i 1933, hvorefter de slog sig ned i USA, hvorfra de efter krigen atter slog sig ned i Tyskland, hvor de nu, med den allierede besættelsesmagt i ryggen, havde helt frit spil at “genopdrage” først tyskernes og senere alle de potentielt farlige europæere (8).

Revolutionen i 1968 betegner proletariatets endelige hævn og sejr over de klassiske idealer, hvor personlig og videnskabelig dannelse stod i centrum, hvilket mere end noget andet har banet vejen for Europas igangværende etniske og kulturelle selvmord. Man kan kun håbe på, at dygtige og brave videnskabsmænd vil bestræbe sig på, mens tid er, at oplyse os alle ud af disse alvorlige problemer og tage et konsekvent opgør med Europas erklærede fjender.

Noter

(1) “The Frankfurt School of Social Research and the Pathologization of Gentile Group Allegiances” (kapitel 5) i Kevin B. MacDonald; The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements. AuthorHouse, Bloomington, 2002.

(2) Jürgen Habermas er populær blandt danske universitetsfolk. I 1987 modtog han Sonningprisen på Københavns Universitet. I 2008 var han æresgæst hos teologerne i Århus, på hvis hjemmeside han omtales som “en af det 20. århundredes største tænkere” osv. osv.. Han gjorde sig i den forbindelse interessant med paradoksale udsagn som “Vi må anerkende hinandens tro” og “Vi skal tolerere det vi afviser”. Den naive læser kunne heraf få det indtryk, at Habermas står for den store tolerance. Men det er forkert, for ser man på, hvad “en af det 20. århundredes største tænkere” ellers har lagt navn til, så fremstår et ganske andet billede. Han tildelte engang den famøse Goldhagen en pris på 10,000 DM for Goldhagens tåbelige tese om, at alle tyskere bar et medansvar for holocaust, og selv har han modtaget en pris i Israel for sin ihærdige indsats mod en fri tysk historisk-videnskabelig drøftelse af problemerne omkring holocaust. Habermas er tydeligvis ikke tilhænger af objektiv historieskrivning. Når talen er om egen og andres tro, er det vel sådan, at nogle forestillinger er mere fornuftige end andre: Nogle mener, at Jesus sidder oppe i skyerne, andre, at hans moder var jomfru, at han selv gik tur på vandet. Habermas taler om, at “vi kristne…” osv. – altså er han vel selv kristen? Lad os tage troen på jomfrufødsel – som er det rene nonsens. Om Habermas nu selv tror på den slags sludder eller ej, så forlanger han af os, at vi anerkender eller tolererer den tåbelige påstand. Vi spørger – hvorfor dog det? Måske er han så tolerant, at han også vil have, at vi tolererer den modsatte påstand – at Jesus moder ikke var jomfru. Dermed kommer vi i konflikt med en videnskabelig grundsætning – modsigelsessætningen, en og samme ting kan ikke både være noget bestemt og det modsatte på samme tid. Vi ender med en moder, der både er jomfru og ikke jomfru osv. osv. Habermas, der både er tolerant og ikke tolerant på samme tid. Moderen er halvjomfru, og manden et monster. Dermed nærmer vi os sagens kerne. Habermas er ikke spor afvisende, når det gælder tildeling af priser, æresbevisninger, pengepræmier, frirejser osv. osv. Han har klare personlige værdibegreber. Med sine paradokser – rabbinerne kalder det pilpul – ønsker Habermas at skabe moralsk og intellektuel forvirring. Hermed opstår “det lukrative kaos”, for ham selv og alle de andre teoretiske.

(3) Kevin B. MacDonald; The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements. AuthorHouse, Bloomington, 2002.

(4) Oskar Holtzmann; Neutestamentliche Zeitgeschichte. 2. Aufl. Tübingen, Mohr, 1906.

(5) Richard Lynn; The Chosen People: A Study of Jewish Intelligence. Washington Summit Publishers, Whitefish, 2011.

(6) Kevin B. MacDonald; A People That Shall Dwell Alone: Judaism as a Group Evolutionary Strategy, with Diaspora Peoples. iUniverse, Bloomington, 2002.

(7) Kevin B. MacDonald; Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism. AuthorHouse, Bloomington, 2003.

(8) Kevin B. MacDonald; The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements. AuthorHouse, Bloomington, 2002.

Udgivet i Antisemitisme | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Dr.phil. Christian Lindtner 1949 – 2020

In memoriam

Dr.phil. Christian Lindtner

1949 – 2020

Christian Lindtner blev født ind i en god og klassisk dannet familie, og han kunne med sin enestående begavelse været blevet hvad som helst. Hans hu stod imidlertid til de klassiske studier, og han studerede først med henblik på en embedseksamen i klassisk filologi, men da han fandt det for let, studerede han videre, idet han kastede sig over de klassiske indiske sprog sanskrit og pâli og studiet af de indiske religioner, herunder buddhismen. Denne var tidligere udbredt over det meste af Asien, og de skrifter, der var forsvundne i Indien, findes ofte i oversættelser i andre lande som f.eks. Tibet og Kina. Christian Lindtner forsynede sig følgelig med de fornødne sprogkundskaber og gik derefter på jagt efter skrifter til sin disputats i hele Sydøstasien.

Hans akademiske karriere førte ham bl.a. til University of Washington i Seattle og til en stilling ved Københavns universitet. De klassiske studier var imidlertid allerede dengang truede, og efterhånden forsvandt indologien helt fra universitetet. Lindtner var heller ikke nogen ydmyg lakaj for de herskende kræfter, og han kom til sidst på kant med rektor Nathan – som han konsekvent i skrivelser åbenlyst betegnede som rector marxisimus Satan. Det måtte naturligvis ende galt, men Christian Lindtner var ikke økonomisk afhængig af en stilling på universitetet, så da han fik en fyreseddel, trak han sig tilbage til at være, hvad man på tysk kalder Privatgelehrter, og som sådan publicerede han en uendelig række videnskabelige artikler og bøger, ligesom han deltog i videnskabelige konferencer og optrådte som foredragsholder og gæstelærer i hele den civiliserede verden. Han betegnes i dag internationalt som en af verdens mest betydende eksperter i buddhisme.

Christian Lindtner var en af dette lands kyndigste religionsforskere – men i sit fædreland var han en af de mindst agtede, idet han ikke kunne købes, hverken med penge eller virak. Han ledtes i sit arbejde utrætteligt af sin konstante søgen efter den ultimative sandhed, ligegyldig hvor denne søgning måtte føre ham hen. Havde han en tese, undersøgte han den, og viste det sig, at den ikke var holdbar, klæbede han ikke til den og brugte ikke sin tid på at forsvare det, som ikke kunne forsvares. Dette var ganske tydeligt, da Christian Lindtner kastede sig over holocaustrevisionismen, provokeret af den megen dårlige litteratur, der findes om dette emne. Han deltog således i den berygtede konference i Teheran, hvor han fik til opgave at undersøge denne sag til bunds. Det gjorde han. Han kom ikke blot frem til, at de revisionistiske historikere snød med kilderne, men fandt også, at der jo foreligger et stort materiale af tyske kilder, som er uimodsigeligt. Dette blev imidlertid fuldstændig ignoreret af revisionisterne – men heller ikke i stor udstrækning benyttet af populærvidenskabens hollywoodprægede fremstillinger, der ofte bygger på mere end tvivlsomme ”vidneudsagn”. Christian Lindtner fulgte derfor sin samvittighed og sit videnskabelige instinkt, og med sit sædvanlige vid, som måske nok ikke var for enhver, hudflettede han revisionismens store navne og blev en af fædrene til den revisionistiske bevægelses faktiske død.

Mange tog ham hans studier af holocaust ilde op, men de beviste jo imidlertid blot hans
retsindighed og hans videnskabelighed i en verden, der generelt sætter tro over viden. Hans desværre sidste store projekt blev en grundig undersøgelse af kristendommens kilder. Som en af de meget få her i landet beherskede han ikke blot latin og græsk til perfektion, men også buddhismens sprog sanskrit og pâli (foruden tibetansk og kinesisk). På denne baggrund kunne han afsløre, at Det Nye Testamentes evangelier i hovedsagen blot er en kopi af ældre indiske skrifter – helt ned i den mindste sproglige detalje. Dette førte ham på kollisionskurs med landets præsteskab og ikke mindst med biskopperne. Han betragtede kirkens fløjlsmaver som en bande halvstuderede røvere og forkælede nassere, der blot klæber til deres fede embeder og nægter at undersøge det, de hver søndag står og prædiker om. Et særligt mål for hans angreb var de teologiske uddannelser, hvor man blot hygger sig med sine rigelige midler i stedet for at lære sig sanskrit og undersøge kristendommens virkelige oprindelse. Som en teolog sagde til ham under en konference: ”Jeg vil ikke lære sanskrit”, idet han stampede i gulvet som et lille barn. Teologernes holdning er: ”Dette vil vi ikke vide!” Christian Lindtners konklusion var, at både den danske folkekirke og den katolske kirke i dag først og fremmest er indbringende forretninger – og et skalkeskjul for kommunistisk undergravelse.

Christian Lindtners sidste publikation blev hans efterskrift til Geoff Roberts netop udkomne bog Jesus har aldrig levet, Indblik 2020. Den skulle have været præsenteret ved en sammenkomst på Christiansborg den 8. november. Bogen vil senere blive anmeldt her på bloggen.

Christian Lindtner var derudover en god national dansker, der kæmpede for at bevare det Danmark, vi begge er vokset op i, og den kultur og de mennesker, der har skabt det. Dette bragte ham ofte på kollisionskurs med den jødiske elite, men Christian Lindtner var meget langt fra at være vulgær antisemit. Som videnskabsmand iagttog han sin omverden og drog sine sagligt velfunderede konklusioner.

Han kunne på mange felter indtage en ironisk distance til sin omverden, men når han så sine kerneværdier truet, kastede han sig med fuld kraft ind i kampen. Christian Lindtner satte den danske sprogforsker Rasmus Rask meget højt. Rask var Lindtners forgænger inden for studiet af de indiske sprog, og Christian gjorde Rasmus Rasks gravskrift til motto for sit eget liv: ”Sit fædreland skylder man alt, hvad man kan udrette!”

Men frem for alt var Christian Lindtner et ædelt, anstændigt, nobelt og særdeles dannet menneske, hvem svig, løgn, bedrag og nid lå uendelig fjernt. Dette er i dag desværre et sjældent karaktertræk. I min sidste udveksling af e-mails med Christian, hvor vi netop diskuterede den akademiske verdens råddenskab, skriver han den 27. oktober: ”Jeg bliver snart revolutionær!”. Jeg svarede ham: ”Men har du noget reb og en høtyv, så lad os gå i gang ….. Jeg er med!” Christian svarede: ”Fint, derfor må vi passe godt på vores helbred!! Det er for meget!”. Dagen efter blev han indlagt på Rigshospitalet, og en uge senere var han død. Det er ikke til at fatte!

Et uendeligt reservoir af viden er dermed pludselig gået tabt – viden, som i dag meget, meget få mennesker besidder. Store planer er blevet til intet. Vi, hans venner, føler tomheden og savnet af de inspirerende og underholdende diskussioner, hvor vi i timevis kunne undersøge og vende og dreje denne verdens største emner, så vi glemte tid og sted, og hverken fik vådt eller tørt. Det havde vi ikke tid til. Der var vigtigere ting på programmet. Vi vil savne hans bidende ironi og sviende humor. Vore tanker går naturligvis også til hans familie, hvis tab er endnu større. Vor sidste sammenkomst blev optaget og kan høres på Radio Lindtner.

Vi har nu en forpligtelse til med de beskedne midler, vi besidder, at forsøge at videreføre noget af hans arbejde og virkeliggøre nogle af hans visioner.

Æret være Christian Lindtners minde!

Povl H. Riis-Knudsen

***

Referencer

Opråb nr. 12. Christian Lindtner

Radio Lindtner

Nordens Grænse: Kristendommens rødder

Jesus is Buddha

Udgivet i Nationalisme | Tagget | 3 kommentarer

Den, der graver en grav…!

Nu er det jo nok de færreste tænkende mennesker, der savner Morten Østergaard, men alligevel, ret skal jo være ret. En hånd på låret af en kollega for 10 år siden? For det er jo i bund og grund det, det drejer sig om, selv om man giver hans måske lidt klodsede håndtering af ”sagen” skylden. Og det er jo ikke den eneste ”sag” hos de Radikale, hører vi. Samme Østergaard er storforbryder, han har øjensynligt i 3 tilfælde i festligt lag (dvs. døddrukken) gjort tilnærmelser til flere forskellige kvinder (der næppe heller har været ganske appelsinfri) – og Martin Lidegaard, han har danset for tæt med en dame (det var i det mindste ikke en mand) også for år tilbage. Wow! Det er naturligvis særlig morsomt, når en sådan ”sag” rammer en hykler som Østergaard, men tag ikke fejl: Ingen vil kunne vide sig sikker. Sådanne sager vil der komme mange af. Og vi er alle skyldige – i hvert fald hvis vi er mænd.

Kære piger! Vi må begynde med lidt undervisning i det med bierne og blomsterne. Mænd og kvinder er faktisk meget forskellige – ikke blot i udstyr, men i væremåde, og det er, når de mødes, nyt liv opstår. Det er altså i og for sig noget meget positivt. Nu er naturen nok indrettet sådan, at mændene måske er mere udfarende end kvinderne i det lille psykologiske og erotiske spil, der altid vil blive spillet, hvor mænd og kvinder mødes. Dette spil er jo faktisk meget vigtigt – også selv om det måske ikke altid fører til formering, ægteskab eller parring. Det er det lille spil, der gør, at kvinder er så dejlige. Jeg holder selv meget af kvinder – mange ville måske nok medlidende sige: for meget! – og jeg har da kendt mange meget intelligente og vidende piger, med hvem det har været en fornøjelse også at tale om alvorlige ting. Men det, der gør piger så meget sjovere at være sammen med end mænd, der generelt er jævnt kedelige, er det lille undertiden helt usynlige spil, der spilles – fra begge sider. Uden det bliver piger bare reduceret til efterligninger af mænd, og det ville være trist.

Nu er det selvfølgelig ikke så godt, hvis mænd i den situation misbruger deres magt til at presse pigerne med løfte om forfremmelse, stillinger, roller eller andet, som vi har hørt om det fra især underholdningsbranchen. Men vær nu helt ærlige, piger! Hvor mange gange har I ikke aktivt brugt jeres kvindelig charme og jeres underliv til at skaffe jer sådanne fordele – især inden for samme branche, men også generelt. For hvis I skal være helt ærlige, så er I – gudskelov – ikke et hak bedre end mændene. Hænder, dådyrøjne, kropskontakt, mere eller mindre frække tilbud – det er I også mestre i, skulle jeg hilse og sige. Forskellen er bare, at vi mænd er voksne og tager det som komplimenter, og det burde I også gøre. Der er tale om deciderede personalegoder. Vær dog bare glade over, at vi ofrer jer den opmærksomhed, at vi synes, I ser dejlige ud, har en tiltalende bagdel og er så søde. Hvis det bliver for meget, kan I jo bare sige fra.

Men sagen er, at I ikke vil være piger. I vil også på dette punkt ophæve naturens orden og være mænd – og det er derfor danske mænd søger til udlandet efter ægtefæller, for hvem vil dog være sammen med kvinde, der vil være mand? Men selv om I forsøger det, kan I ikke sætte naturen ud af kraft. Hvis I vil deltage i mandens verden, så må I også selv tage følgerne. Det lille spil må spilles.

Alternativet er, at I bliver hjemme hos jeres børn, og sørger for, at jeres familier fungerer. Det er faktisk meget bedre for alle parter, selv om det nok vil være lidt kedeligt for mændene, men det vil højne arbejdseffektiviteten og stabilisere familierne. Og hvis I vil være helt sikre på, at ingen – som i absolut ingen – vil kommentere jeres udseende og give jer et uskyldigt klap bagi, så skal I købe jer en burka. Den garanterer imod alt det.

Og her er vi ved sagens kerne. Lige på dette punkt er muslimerne måske de klogeste. De ved, hvad kvindernes integrering i arbejdsmarkedet ville komme til at betyde: utroskab, brudte familier, splittede børn, børnebegrænsning, dårligere ernæring osv. Derfor arbejder muslimske kvinder i princippet kun for deres mænd!

Sådan var det jo også oprindelig her. De hjemmegående husmødre var nationens helte, der holdt styr på familien Det var dem, der stod for ”den sociale kontrol”, dvs. opdragelsen af børnene. De hjemmegående husmødre tjente livet. I andre tjener desværre folkets død, og det er ikke så godt.

Jeg er unægtelig noget træt af at høre den konstante kritik af de fremmedes og især muslimernes livsførelse, for i bund og grund er den på nogle måder bedre end vor – selv om jeg ærligt skal indrømme, at de går til rædselsfulde yderligheder, som vi aldrig har brugt her i Norden og naturligvis heller ikke ønsker praktiseret her. De er jo fremmede folk med mærkelige og for os barbariske og uciviliserede skikke og vaner og med en uhyggelig primitiv religion, men de vil vise sig at være stærkere, end vi er, simpelthen fordi de holder fast i nogle af de ting, der styrker et folk og gør det i stand til at overleve og underlægge sig andre folk, som ikke har sans for det, det drejer sig om her i livet, men hvor man tænker mere på sin egen personlige karriere og selviscenesættelse end på folkets overlevelse.

Men vi ville kunne lære meget af de fremmede, og hvis vi genindførte ”den sociale kontrol” med vort afkom, ville der være færre voldtægter, pigerne ville holde sig fra de fremmede, de ville (desværre for os andre) ikke løbe halvnøgne rundt, og de ville ikke drikke sig fra sans og samling og sælge deres krop for en burger i en port på Strøget, men koncentrere sig om deres skolegang – ligesom muslimernes piger. For det er hos muslimerne kun pigerne, der er genstand for den sociale kontrol, for det er pigerne, der er vigtigst for slægtens fortsatte liv. Desværre styrer de ikke deres drenge! En gang opdrog vi også vore børn og videregav folkets værdier til dem, hvor vi i dag overlader opdragelse til børnehavernes, skolernes og fjernsynets natmænd, der udgyder latrinernes indhold over dem, og enhver, der vil påstå, at verden er blevet bedre af den tøjlesløse frihed og den manglende sociale kontrol, lyver bevidst eller er totalt uvidende!

Det, der er i vejen med de fremmede – uanset om de er muslimer eller ej – er, at de ikke er danske, ikke kan blive danskere, og aldrig må forsøge at blive danskere. Misforstå mig ikke. Jeg bryder mig heller ikke specielt om de fremmede og mindst af alt om muslimerne, men det ændrer ikke ved en grundlæggende kendsgerning: Det, der tjener folkets liv og fortsatte eksistens, er pr. definition godt. Det, der nedbryder folket og gør det svagt, er ikke godt. Succeskriteriet for, om noget er godt, er, om folket overlever – ikke om den enkelte har det sjovt, kan få en karriere, drikke sig fuld og hore efter forgodtbefindende! Og det gælder sådan set både mænd og kvinder, men det er som sagt kvinderne, der fører slægten videre. Folket kan overleve med meget få mænd, men det kræver mange kvinder!

Kære piger, hold nu op med jeres krænkelsespjat. Lad os koncentrere os om de virkelige problemer i samfundet. Vi er ved at gå til grunde som folk, vi har en regering, der driver landet ud i statsbankerotten, vi er ved at blive solgt til EU…. Og I snakker om en hånd på et lår eller et frækt tilbud for 10 år siden. Bliv nu voksne, eller køb for pokker den burka!

Der er imidlertid et helt andet og langt mere alvorligt aspekt ved mange af disse krænkelsessager, og det er den umådeholdende indtagelse af alkohol ved fester blandt politikere og andre, der mener, at de tilhører eliten. Det er åbenbart helt almindeligt, at man drikker sig fra sans og samling, når man holder fest i de kredse. Lad os håbe, at der ikke indtræffer en eller andet begivenhed, som gør, at politikerne her og nu skal træffe en vigtig kvalificeret beslutning – for så vidt som de overhovedet kan det i ædru tilstand. Da jeg – på et meget beskedent plan – havde med politik at gøre, vidste jeg, at der når som helst kunne ske noget, som fik en journalist til at ringe og bede om min stillingtagen, dag eller nat. Jeg kunne simpelthen ikke tillade mig at drikke mig fuld, og som offentligt kendt person kunne jeg heller ikke tillade mig rave døddrukken rundt i gaderne eller noget andet offentligt sted. I dag synes noget sådant at være fuldt acceptabelt. Vi er virkelig på vej mod undergangen!

Nu kan man naturligvis nok sige, at en klam håndspålæggelse fra Morten Østergaards side under alle omstændigheder med al mulig rimelighed kan betragtes som en krænkelse. I forbindelse med sin selvransagelse, siger samme Østergaard, at han har fejlet på flere planer. Det må man nok sige, men hans største forbrydelse og fejl er ikke den formastelige hånd på en – lige så skør – partifælles formodentlig lækre lår, men det, at han har forrådt sit land! Det er det, han på dommens dag skal stilles til regnskab for, og det vil koste ham mere end hans liderlige pølsefingre!

Udgivet i Demokrati | Tagget , , | Skriv en kommentar

Hvis statsminister?

Fornylig vedtog et flertal af den organiserede forbryderbande, også kaldet de folkevalgte, der i øjeblikket har besat Christiansborg, en helt igennem idiotisk såkaldt samtykkelov, der i praksis a piori gør alle mænd til voldtægtsforbrydere.

Begrundelsen for denne feminihysteriske idiotlov var “individets frie valg og kroppens ukrænkelighed”. Politikerne gjorde meget ud af at understrege disse princippers hellighed og uantastelighed, det var ikke noget der kunne diskuteres – sådan var det bare!

Imidlertid udbrød der kort tid efter en debat, som på glimrende, men helt unødvendig, vis illustrerer politikernes grænseløse hykleri. En meningsundersøgelse viste således, at ikke mindre end hele 86 % af den danske befolkning går ind for et forbud mod rituel lemlæstelse af raske babypenisser. Vi har tidligere fyldigt redegjort for de principielle betragtninger i denne forbindelse, men vi har imidlertid fundet et citat på DRs hjemmeside, som helt enkelt og kort udtrykker og sammenfatter sagens kerne:

”Kønsslagtning’: ’I er bimlende blæste. Hvis man kun kan være en god jøde ved som baby at få slagtet en del af sin penis er I ganske simpelt retarderede. I lever i en helt anden verden og tidsalder. Det er I naturligvis velkomne til at gøre, blot vil jeg foreslå, at I emigrerer til Israel i så fald. Den samme holdning har jeg til muslimer, der for min skyld gerne kan slagte løs i og på hinanden, såfremt det foregår i muslimistan. Jeres oldtidslevn og det gælder begge idiotreligiøse grupper – er bedst tjent med, at I holder jer for jer selv i jeres respektive lande. Hvor I frit kan halal- og kosherslagte samt skære løs i jeres børn. At I ikke er i stand til at tilpasse jer virkeligheden er sørgeligt. I er – sammen med muslimerne – en flok modbydelige menneskeslagtere.”

Med Samtykkenloven i mente kan ingen vel være i tvivl om, at vi lever i et terminalt sygt samfund, hvor sort er hvidt og hvidt er sort: således skal man i år 2020 have samtykke til at røre ved en penis, men ikke til at skære i een. Man skal have læst mange år på RUC for at forstå den logik.

I alt for langt tid har mellemøstlige befolkningselementer ustraffet haft lov til at skære i deres drengebørns kønsorganer for at tilfredsstille deres imaginære, sadistiske himmelnisser. Debatten om disse semitiske forbrydelser har med mellemrum vist sit ubelejlige ansigt, men den er altid hurtigt blevet stoppet igen. Det synes ikke at være en debat, som vores nuværende regime og dets propagandaorganer er glade for.

Denne gang slap ånden imidlertid helt ud af flasken, og det har i sandhed fået maskerne til at falde. Ellers nogenlunde fornuftige mennesker som f.eks. Morten Uhrskov Jensen, Aia Fog, Morten Messerschmidt og Marie Krarup har således gjort sig selv grundigt til grin ved at støtte jøders, og dermed også muslimers, ukrænkelige ret til at fortsætte deres perverse traditioner her i landet. I denne forbindelse er vi blevet opmærksomme på, at flere personer via de sociale medier direkte har spurgt nogle af de ovennævnte, om de også mener, at visse jøders rituelle afsutning af den lemlæstede babypenis også skal accepteres. Hidtil har ingen af dem svaret, men det vil imidlertid ikke undre os, om de i deres kroniske judofili også helhjertet vil gå ind for denne traditions praktisering her i landet. Man får kvalme, når man ser, hvordan disse “islamkritikere” er med til at bane vejen for konsolidering af islamisk kultur og yderligere islamisering, blot for at føje et andet mellemøstligt befolkningselement. Fremadrettet vil kritik af muslimer og islam fra denne kant klinge noget hult. Kan man være nationalsindet, men samtidig støtte islamiseringen af Danmark blot for at gøre jøderne glade? Vi vil også lige huske vore læsere på, at selvom Morten Uhrskov Jensen, Aia Fog, Morten Messerschmidt og Marie Krarup bekymre sig meget om jøderne, så bekymrer disse sig mest om muslimerne

Det mest interessante ved denne debat er imidlertid ikke hvad nogle inkonsekvente tågehoveder på den såkaldte højrefløj har sagt uden at rødme, men vores “allesammens statsminister” Mette Frederiksens udmeldinger i denne forbindelse. Tidligere har Mette Frederiksen udtalt, at hun naturligvis gik ind for et forbud mod rituel omskæring. Imidlertid udtaler hun nu i et interview i Weekendavisen, hvis chefredaktør som bekendt er den efter hans eget udsagn “Fucking jøde” Martin Krasnik, at hun nu er imod et forbud mod rituel omskæring. Hendes begrundelse for denne kovending, er en udfordring for alle ordentlige menneskers brækrefleks. Vi citerer fra DR:

”Spørgsmålet om et eventuelt forbud mod omskæring af jødiske drengebørn kan ikke stå alene.

Det skal ses i lyset af jødernes skæbne. En skæbne, der har været præget af forfølgelse og mistænkeliggørelse. Blandt andet under Anden Verdenskrig, hvor seks millioner jøder mistede livet som følge af nazisternes folkemord…

For spørgsmålet handler om meget mere end bare forhud, siger statsministeren.

Man kan ikke se det løsrevet fra Danmarks og Europas historie. Europas historie er en historie om jødeforfølgelse. Det har den været igennem mange hundrede år…

Det kulminerer i 1930’erne og 40’erne med den systematiske nedslagtning, med folkemordet, med Holocaust. Det er desværre Europas historie.

Derfor er hun imod et forbud.

For mange jøder vil det ikke være muligt at praktisere deres tro og blive i det danske samfund, hvis der gennemføres et forbud mod omskæring, siger hun.”

Magen til idiotisk nonsens skal man lede længe efter! Det siger sig selv, at hvad nogle tyskere gjorde ved nogle jøder for over et halvt århundrede siden aldrig kan retfærdiggøre, at man skære i raske småbørns kønsorganer i dag. Fordi tyskerne slog jøder ihjel, skal små jødiske – og muslimske! – drengebørn i al evighed undgælde ved at få et stykke skåret af deres tissemand! Hvad har de gjort, Mette?

Det hedder endvidere:

”Personligt er hun dog ikke tilhænger af omskæring, siger hun.

Når man ser på dette spørgsmål helt løsrevet fra historien og kun kigger på individet, er jeg heller ikke selv tilhænger af omskæring. Derfor anerkender jeg dilemmaerne. Jeg forstår til fulde, hvorfor mange danskere har det synspunkt, at omskæring af mindreårige ikke bør finde sted”

Hvordan dette hænger sammen skal man vist være kronisk socialdemokrat for at forstå. Mette Frederiksen bakkes i øvrigt op af Venstres formand, som også er imod et forbud, da han ligeledes mener, at vi “skylder” jøderne, at de frit kan fortsætte med at skære løs i deres børn. Læg i øvrigt mærke til, at hverken statsministeren eller Venstres formand nævner muslimerne med så meget som eet ord, hvilket er underligt, da disse ellers normalt er en fredet art. I denne sammenhæng må de øjensynligt vige førstepladsen. Først og fremmest skal den jødiske minoritet således i al evighed have carte blanche til at foretage sig de mest syge ting samt for evigt være hævet over enhver kritik. De er noget særligt, de er noget helligt, de er altid ofre, de er altid uskyldige.

Man må spørge sig selv, hvorfor landets statsminister samt formanden for Danmarks største oppositionsparti på helt udemokratisk vis går imod, hvad ikke mindre end 86% af befolkningen mener om denne sag. Disse politikere plejer ellers nok at kunne lefle for folkestemningen og de dertil hørende letkøbte stemmer. For vores helt igennem opportunistiske politikere er denne adfærd både atypisk og selvdestruktivt. Hvorfor gør de det?

Vi har et bud på årsagen; for to dage siden tweetede den indflydelsesrige amerikanske, jødiske lobbyorganisation Anti-Defamation League of B’nai B’rith (ADL), at denne var opmærksom på debatten i Danmark og var i tæt samarbejde med den danske regering for at finde en acceptabel løsning. Dette tweet er senere forsvundet fra ADLs hjemmeside, men det var en interessant tilståelse, og der er præcedens for, at ADL lægger pres på regeringer, der ikke danser tilstrækkeligt ivrigt efter den jødiske pibe. Yderligere skal det bemærkes, at debatten i Danmark heller ikke er gået Israels næse forbi.

Alt andet lige må det antages, at den acceptable løsning er den, som Mette Frederiksen nu har præsenteret. Det ser således ud som om, en udenlandske lobbyorganisation er i stand til at diktere, hvad Danmarks statsminister, i direkte modstrid med et befolkningsflertals ønske og hendes egen personlige holdning, skal mene! Dette rejser naturligvis spørgsmål om, hvor Danmark i grunden regeres fra? Hvem der har den reelle magt her i landet, og hvem tjener Mette Frederiksen i grunden? Hvis statsminister er hun egentligt? Svaret vil vi lade det være op til den oplyste læser selv at besvare, men en ting er sikkert, Mette Frederiksen er ikke danskernes og slet ikke “børnenes statsminister”!

Udgivet i Antisemitisme | Tagget , , , | Skriv en kommentar