En foruroligende dom

Der er ved retten i Holbæk afsagt en opsigtvækkende dom – eller rettere, en dom der burde have vakt opsigt. En ung knægt på kun 16 år er blevet idømt 5½ års fængsel for støtte til og et enkelt forsøg på at hverve en anden til en mærkværdig såkaldt ”nazistisk terrororganisation” med det besynderlige navn Feuerkrieg Divison, som sprogligt set hverken er fugl eller fisk. Det er hverken tysk eller engelsk.

Foreningen er i England optaget på den engelske terrorliste, men den har tilsyneladende aldrig begået nogen terror, ingen synes at kunne sige, hvem der står bag den, eller hvem der leder den. Grundlovens § 78 er temmelig entydig i forhold til forbud mod foreninger:

§ 78
Stk. 1. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.
Stk. 3. Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.
Stk. 4. Sager om opløsning af politiske foreninger skal uden særlig tilladelse kunne indbringes for rigets øverste domstol.
Stk. 5. Opløsningens retsvirkninger fastsættes nærmere ved lov.

Stk. 2 er i ifølge kommentarerne tilføjet under indtryk af den tyske besættelse. Hippokorpset nævnes som eksempel. Der forekommer mig at være meget langt fra Hippokorpset til en flok unger, der sidder og gejler hinanden op på internettet. Man har også nævnt Islamisk Stat i denne sammenhæng. Har man helt mistet sansen for proportioner i denne sag?

Jeg kender ikke bemeldte såkaldte organisation – og jeg føler heller ingen trang til at forsøge at opspore den. Det havde imidlertid været anklagemyndighedens opgave at gøre nøje rede for, hvad FKD egentlig er. Hvem har forbudt den? Engelsk lov er vel endnu ikke gældende her. Hvor er den højesteretsdom, der gør organisationen forbudt i Danmark? Den findes ikke. Dertil vil man så kunne sige, at det jo ikke er en dansk organisation. Måske ikke – men hvordan kan det så uden videre være ulovligt at støtte den i Danmark? Den er hverken på EU’s eller FN’s liste over ”terrororganisationer”. Man støtter sig til PET, Europol og Center for Terroranalyse, alt sammen blot magthavernes amatøragtige snylteinstitutioner. Jo, men den unge mand havde jo tilsyneladende lavet en sammenstilling af ”ulovligt materiale” på internettet. Hvem har gjort det ulovligt? Jamen, der var angiveligt manualer til fremstilling af bomber og våben osv. – Det må da være ulovligt. Det ved jeg ikke, om det sådan uden videre er, men hvem har undersøgt disse angivelige manualer. Kan man nu virkelig fremstille bomber ud fra dem? Og kan en 16-årig gøre det hjemme ved sin mors køkkenbord? Og har han i det hele taget gjort noget som helst forsøg på det? Næh, det har han ikke.

Er der egentlig nogen forskel på at sidde og lege med dette og så at spille forskellige meget voldelige og meget livagtige spil på internettet? Er begge dele ikke bare umodne børns leg med noget, de ingen forstand har på og ikke kan gennemskue? Det kan umuligt være nok at have viljen til terror, hvis man savner enhver evne til og mulighed for at virkeliggøre terror. Hvis man siger: ”Jeg har lyst at slå Pedersen ihjel!” og også har studeret på internettet, hvordan man kan gøre det, men ikke har truffet nogen som helst anstalter til at købe hverken reb, gift eller skydevåben og i øvrigt ikke har de fornødne færdigheder eller den fornødne fysiske styrke, ja, så kan man vel knap dømmes for en forbrydelse mod Pedersen. Man plejer at sige, at tanker er toldfrie. Ellers kunne man meget hurtigt spærre det halve af befolkningen inde!

Jeg er bestemt ikke for, at der overhovedet findes nogen kriminel lavalder. Kan man begå forbrydelsen, kan man også straffes for den. Altså, mord, vold, tyveri og alt muligt andet, som ethvert normalt begavet barn umiddelbart ved er forkert. Men denne unge mand, han har jo ikke foretaget sig noget som helst. Han har – som tusindvis af andre unge mennesker i hans generation – sluppet håndtaget til realiteternes verden og har i stedet indlevet sig i et uvirkeligt internetunivers uden på noget tidspunkt at have forsøgt at udføre noget af alt dette i den virkelige verden. At der skulle være noget strafbart i at sidde og lege med disse ting, er vel ikke faldet ham ind. En 16-årig kan ikke køre bil, ikke gifte sig, ikke stemme til valg…. Men han kan åbenbart godt gennemskue, at hans leg på internettet lige pludselig er strafbar – og så med 5½ års fængsel. Det er væsentlig mere end de straffe, der undtagelsesvis uddeles til unge håbefulde kriminelle af ”anden etnisk herkomst”, som rent faktisk har bedrevet terror mod danskere i det virkelige liv!

Da jeg var 15, kunne jeg måske nok have fantaseret om noget lignende, men dengang fandtes der intet internet, så det var så nemt. Det kom ikke videre, og den slags fantasier skylles normalt ud, når der hældes viden ind. Den virkelige forbryder er internettet, der giver folk mulighed for at finde alt og viderebringe selv de største tåbeligheder. Det tjener dermed også til at pacificere folk. Tastaturkrigere kalder man dem. De kommer sjældent videre end netop til tastaturet. Denne unge mand ville nok efter nogle år have set tilbage på sine uoverlagtheder med ulyst, hvis han havde fået mulighed for at få viden og indsigt i tingene, så alle brikker var faldet på plads. I stedet bliver han vel nu spærret inde sammen med kriminelle i institutioner, hvor op mod 75 % er udlændinge. Gud ved, om det gør ham mere positivt indstillet over for dette samfund? Jeg tvivler! Så hvad er der egentlig opnået ved denne dom? Har han hadet samfundet før, vil dette had ikke være blevet mindre, når han kommer ud igen! Og så har han endda muligvis lært at gøre noget ved det. Cand.krim. bliver man i fængslet, og 5½ år rækker lige netop til en kandidatgrad!

Blandt ”bevismaterialerne” imod denne unge mand var bl.a. et hagekorsflag, et ”naziarmbind” og et tysk eksemplar af Hitlers ”Mein Kampf” (som han næppe har kunnet læse). Disse ting er jo ikke forbudt i Danmark. De kan næppe siges at have haft nogen forbindelse med ”forbrydelsen”. Alligevel konfiskerer man dem. Dette savner ethvert retligt grundlag.

Skulle man have været i tvivl, får man her endnu engang bekræftet, at Danmark ikke er nogen retsstat. Vi har en politisk justits, der er totalt ude af trit med lovgivningen, retsfølelsen og virkeligheden. Jeg gad nok vide, hvem der lægger navn til denne dom, og hvem der står bag.

Og hvad angår FKD, nager spørgsmålet om, hvem der i virkeligheden kontrollerer dette påståede foretagende. Kunne man forstille sig noget bedre middel til at indfange og uskadeliggøre unge uvidende mennesker, der godt kan se, at der er noget helt galt i samfundet, men som blot ikke kan finde nogen vej til at ændre dette, og som derfor lader sig fange i en kynisk ruse af internetfantasier. Jeg kunne godt have et bud på, hvem der står bag sådan noget….

Hvis denne dom får lov til at stå ved magt – ja, hvis anken ikke fører til fuldstændig frifindelse af den unge mand, står vi tilbage med en kedelig præcedens, der rent faktisk kan gøre en hvilken som helst modstand mod dette rædselsregimente til en forbrydelse, hvis den går ud over fuldemandssnak ved stambordet, ja, selv den kunne gå hen at blive ulovlig.

Terrorlovgivningen – for det er den, man har brugt her – blev solgt som et værn imod islamistisk terror a la Islamisk Stat, og de fleste danskere kan jo nok være enige om, at vi ikke ønsker sådan noget her. Men vi ser nu, at den i praksis skal anvendes mod danskere, der har fået nok af Mette Frederiksens regime, men er i vildrede om, hvad de skal gøre ved det – ja, som i dette tilfælde endda imod børn, som ikke har forudsætninger for at gennemskue rækkevidden af, hvad de har med at gøre, og som ikke ville have nogen praktiske muligheder for at gennemføre nogen af deres fantasier.

Samtidig fratager et naturligvis enigt folketing små partier deres partistøtte. Førhen har alle, der har deltaget i valg fået en godtgørelse pr. stemme. Nu skal denne begrænses – i praksis til de partier, der sidder på Christiansborg allerede og i forvejen har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. Det gav mere mening at fratage dem støtten. De behøver den nemlig ikke, men de små partier er afhængige af den for overhovedet at kunne føre en valgkamp. Det tiltag gør det endnu vanskeligere at deltage i det, man med et misvisende udtryk kalder ”den demokratiske proces”. Derfor er det også så vigtigt at kunne stemple enhver opposition som terror. På den måde har kleptokraterne på Christiansborg sikkerhed for at kunne befæste deres diktatur. Denne dom synes at være et bestillingsarbejde til understregning af, at oppositionelle tanker i sig selv er ”terror”. I andre lande hedder sådan en fremgangsmåde diktatur. Dette er som i kommunismens DDR. Man havde 5 partier, som alle mente det samme.

I Tyskland, som jo altid har været et demokratisk foregangsland, er politikere begyndt at anmelde, folk, som ”fornærmer” dem. Det er nemlig i Tyskland det samme som tidligere ”majestætsfornærmelse”. Det er verboten, ligesom enhver anden form for virkelig opposition i vort sydlige naboland. Folk har fået store bøder for at ”fornærme” de folkevalgte. Således vil udenrigsminister Annelena Baerbock ikke kaldes ”dum”. Det er en fornærmelse. Måske ville det være en god ide, om hun ikke gav indtryk af at være dum, hver gang hun åbnede munden. Man kunne meget let få det indtryk, at hun virkelig er dum!

Der er altså i Danmark muligheder for yderligere stramninger, og danske patrioter skal fremover træde varsomt.

Dette indlæg blev udgivet i Demokrati og tagget , , , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s