Endnu et fupvalg

Billede fra Facebook

I i Vesten er syge
I i Europa, I har udelukket intelligensen. I vil komme til at lide.
Afgrunden er dyb. I er syge. I har tomhedens sygdom. … Det vestlige
system bevæger sig hen imod en ultimativ tilstand af åndelig tomhed:
en overdreven, sjælløs lovtroskab, en rational humanisme, et forbudt
indre liv… Alle jeres eliter har mistet sansen for højere værdier. De har
glemt, at menneskets vigtigste rettighed består i ikke at stoppe sin sjæl
fuld af ligegyldigheder…

(Alexander Solsjenitsyn, russisk nobelpristager)

Så kom det, det af nogle med så stor længsel ventede folketingsvalg. Der er stor sandsynlighed for, at Mette Frederiksen kan blive siddende, selv om hun er dybt politisk kriminel, har overtrådt grundloven og forarmet befolkningen gennem følgende tiltag:

  • Først gennem en helt forfejlet ”Coronaindsats”, der samlet set ingen menneskeliv har reddet, men som har kostet skatteyderne 120 milliarder kroner. Havde man anvendt disse penge direkte på sundhedssektoren, ville man med garanti have reddet langt flere! Der har her været tale om hjerneløst dilettantisk føleri – resultatet af, at kvinder og børn er kommet til magten!
  • Dernæst gennem en fuldstændig idiotisk ”klimapolitik”, som vil komme til at koste os langt mere end Coronaen. Klimaet har altid ændret sig – det har ikke noget med CO 2 at gøre. En smule viden inden for geologi, astronomi og historie vil afsløre klimaidiotiet som det, det er: svindel og humbug (1) med henblik på at gøre os alle fattigere ud fra Klaus Schwabs parole: ”Vi vil intet eje og være lykkelige!” Vi må gå ud fra, at Schwab er meget ulykkelig, for han er en af verdens rigeste mænd, og jeg ser ingen tegn på, at dette stykke menneskelige affald skænker sin rigdom bort, tværtimod. Det er kun almindelige mennesker, der skal blive fattige slaver af storkapitalen. Det er betegnende, at stort set alle vore politikere er tilknyttet Schwabs Word Economic Forum.
  • Sidst, men ikke mindst gennem sin grænseløse støtte til Europas mest korrupte og kriminelle land, Ukraine, med henblik på at få slået flest mulig hvide mennesker ihjel og føre verden ud i en atomkrig, det mest effektive våben til at affolke Europa og Amerika med og dermed udrydde den hvide race, som jo ifølge tidens herskende ideer er skyld i alverdens ulykker, men som rent faktisk er den eneste, der har skabt en virkelig højkultur. I sandhed et ”Great Reset” af dimensioner. Dette får de varslede vanvittige omkostninger til en meningsløs oprustning til at forekomme endnu mere meningsløse.
  • De sædvanlige socialdemokratiske forhøjelser af skatter, afgifter, gebyrer og bøder.
  • Øget bureaukratisering. Alene i sygehussektoren er der ansat 15.000 nye medarbejdere. Herligt, ikke sandt? Der er bare det ved det, at der kun er ansat 86 sygeplejersker – resten er bureaukrater, nyttesløse snyltedyr – eller som Mogens Glistrup ville kalde dem: papirnussere. Dertil kommer overbefolkningen af de meningsløse, ydmygende jobcentre, hvis eneste formål er at hindre værdigt trængende i at få den hjælp, de har krav på. Man kan roligt gennemgå samtlige styrelser, hvor der overalt er blevet ansat inkompetente røde venner.

Læg dertil en regering plaget af løgnagtighed, skumle administrative praksisser, dokumentfalsk, underslæb, voldtægt af mindreårig plus sikkert meget mere. Det er i sandhed fine folk vi har med at gøre her.

Med sådanne resultater af 3 år ved magten skulle man tro, at Mette Frederiksens dage i regeringskontorerne var talte, men nej, hun går Gud hjælpe mig frem i meningsmålingerne. Helt ærligt: Har et folk, der er så stupidt, egentlig fortjent at overleve? Er det vi ser ikke blot Darwin i funktion?

Men så er der jo blå blok. Så må vi da vælge den?

Næh, det gør jo ingen forskel. Det er stort set et samlet folketing, der har stået bag alle disse tiltag. En blå regering vil absolut ingen forskel gøre. Det er typisk for det såkaldte folkestyre, at samfundsnedbrydende love ikke tilbagekaldes af et nyt folketing. Der har således været rig lejlighed til at slå en streg over den landsforræderiske udlændingelov af 1983, men det er ikke sket! Og så taler man endda om at danne en bred samlingsregering a la DDR, så man kan perpetuere ulykkerne ad infinitum! Dette valg er – som efterhånden alle andre valg – fup. Vi kan ligesom i DDR vælge imellem en række partier, der alle grundlæggende vil det samme. Forskellen på en rød og en blå regering er, at vi med en rød regering rammer muren med 250 km/t og med en blå kun med 200 km/t. Slutresultatet er det samme.

En gennemgang af de sørgelige gestalter, der befolker Christiansborg, vil være for deprimerende. Mette Frederiksen og alle hendes kommunistiske kumpaner er inkompetente slyngler, men hvad har den blå blok at sætte op imod dem? Pape og Ellemann er narrer uden nogen som helst troværdighed. Pape er en ren karikatur. Støjberg er blot en lykkeridder ligesom Lars Løkke Rasmussen. I det mindste er Støjberg dog ikke alkoholiker – men hun er også socialdemokrat og foretrækker ”velfærd” frem for nødvendige skattelettelser. Der er kun Pernille Vermund og Morten Messerschmidt, der skiller sig en smule ud fra flokken – sammen med deres respektive kandidater – selv om de også støtter en atomkrig. Messerschmidt er uden tvivl det mest begavede hoved i folketinget – men netop derfor er hans chancer måske ringe. Middelmådigheder og åndelige tøffeldyr bryder sig ikke om noget, der rager lidt op i landskabet. Pernille Vermund er nationalkonservativ, Messerschmidt – eller i hvert fald hans parti – nationalsocialdemokratisk. Her vil jeg dog foretrække den nationalkonservative linje, og generelt har Pernille nok opstillet de bedste kandidater af de to. Men Pernille vil importere udenlandsk arbejdskraft –det er ikke nationalt. Send papirnusserne ud på det rigtige arbejdsmarked. De kan nok godt med lidt besvær omskoles til at tørre de gamle bagi. Så behøver vi ingen udlændinge, det være sig au-pair-piger eller andre. Og så bryder jeg mig helt ærligt ikke om Pernilles seneste handyr. Det ville måske være en privat sag, hvis hun ikke trak rundt med ham offentligt, som en landmand præsenterer sin yndlingsko på et dyrskue. Så bliver han en del af hendes personlighed, og den del bryder jeg mig ganske enkelt ikke om. Det er et spørgsmål om instinkt. Kunne politikere dog ikke lære at holde deres sovekammerater for sig selv. Alt andet er en utilstedelig amerikanisering, og vi har netop i forbindelse med Papes besynderlige valg af ”ægtefælle” fået en opvisning i, hvor stort bagslag det kan give!

Under stregen ville det dog være trist, om Dansk Folkeparti gled ud af folketinget. Det alene kunne være en grund til at stemme på DF. Man må dog på forhånd gøre sig klart, at hverken DF eller NB vil få kræfter til at gennemføre nogen som helst væsentlige ændringer af katastrofekursen mod afgrunden.

Et særlig trist og uglorværdigt kapitel frembyder Støjbergs nuværende folketingsgruppe af afhoppere fra Dansk Folkeparti, hvor man altid har argumenteret for, at man ikke skulle hoppe imellem partier, men nedlægge sit mandat og sine hverv og lade næste mand komme til. Det har man glemt. I DF var man endvidere for at forlade EU og opsige de usalige konventioner. I dag er de samme mennesker pludselig for at bevare begge dele. Det er usselt! Det alene burde afholde enhver vælger fra at give disse niddinger sin stemme. De er blot professionelle taburetklæbere – og det er denne holdning, der har en væsentlig del af skylden for DF’s nedgang. Partiets folketingsmedlemmer kæmpede ikke mere for en sag – men kun for at få deres rigelige vederlag og fede ben.

Hvilket parti vil gennemføre følgende?

Lukning af grænserne
Hjemsendelse af alle ikke-vestlige udlændinge
Forbud mod islam
Forbud mod enhver form for rituel slagtning af dyr
Forbud imod omskæring
Opsigelse af alle konventioner med øjeblikkelig virkning
Udmeldelse af EU med øjeblikkelig virkning og uden forhandlinger
Udmeldelse af FN og alle underorganisationer heraf
Massive skattesænkninger gennem afbureaukratisering og et skånselsløst opgør med velfærdsstaten, der blot er blevet et instrument til at købe stemmer ved at smide godter ud til udvalgte grupper.
Standsning af enhver hjælp til Ukraine
Øjeblikkelig hjemsendelse af ukrainske flygtninge
Ophævelse af alle sanktioner mod Rusland, idet de kun skader os selv
Standsning af enhver form for ulandshjælp
Standsning af enhver understøttelse af såkaldte NGO’er, projekter, private foreninger etc.
Standsning af enhver mediestøtte til private medier. Offentligt ejede medier redigeres efter statslige retningslinjer.
Ophævelse af alle love vedrørende ”klimapolitik”
Standsning af opførelsen af vindmøller og opstilling af solpaneler på landbrugsjord
Tilbageskruning af alle såkaldte reformer inden for skole og undervisning, så vi i princippet kommer tilbage til situationen i 1960 med nogle nødvendige justeringer
Afskaffelse af straffelovens § 266b
Skærpelse af straffeloven med konsekvent anvendelse af dødsstraf for alvorlige forbrydelser og gentagen kriminalitet
Genindførelse af revselsesretten og et vist mål af social kontrol
Styrkelse af dansk kultur på alle niveauer
Styrkelse af den klassiske dannelse og de virkelige europæiske værdier
Bekæmpelse af den sanseløse materialisme
Forbud mod abort
Forbud mod homoseksuelle ægteskaber og homoseksuelles eller enliges adoption af børn eller fremstilling af børn ved hjælp af rugemødre.
Forbud imod alle ideer og sammenslutninger, der har til formål at splitte folket – eller har en sådan splittelse som konsekvens. Kulturmarxisme, socialkonstruktivisme, queerteorier, kønsteorier, hvidhedsteorier etc., etc., etc. forsvinder!
Støtte til (store) familier, så kvinden kan passe sine børn selv, mens manden går på arbejde.
Nedlæggelse af al offentlig børnepasning
Privatisering af sundhedsvæsenet
Afskaffelse af folkepensionssystemet. Man betaler til sin pension og får, hvad man har indskudt + forrentning.
Forbud mod at drive landbrug igennem aktieselskaber
Genoprettelse af landbrugslandet Danmark byggende på traditionelle familiebrug
Forbud imod, at udlændinge kan eje jord, aktier eller andre formuegoder i Danmark
Forbud mod kapitalfonde
Forbud imod partier (2)
Knæsættelse af princippet Mindre stat – mere frihed
Udarbejdelse af en ny forfatning, der omfatter disse punkter (3).

Listen kan fortsættes i det uendelige, for der er ingen af de opstillede partier, der har viljen til virkelig at gøre, hvad der er nødvendigt for at redde Danmark og opbygge et retfærdigt samfundssystem.

Der er vanskeligt at se noget alternativ til Kalashnikovs Parti. Hvis et folk ved regeringens magtmidler føres mod dets egen undergang, så er oprør som bekendt ikke kun en ret, men en pligt for enhver, som tilhører et sådant folk. Men Kalashnikovs Parti har ikke mange medlemmer, for oprør er besværligt, farligt og ubehageligt, og den nationale fløj elsker nu engang generelt behageligheden over folket. Man har travlt med at sidde og pille i sin egen navle og beskæftige sig med uvæsentligheder eller opfinde problemer, som ikke eksisterer. Det er helt unødvendigt for venstrefløjen at bekæmpe den nationale fløj. Det klarer den selv, og hvis den såkaldte højrefløj ikke meget snart får lært at holde fokus på det væsentlige, at undlade at splitte sig selv op i myriader af nyttesløse og ligegyldige fraktioner og enkeltmandsforetagender og at holde op med at interessere sig for noget så latterligt og uvæsentlig som det kommende fupvalg, er der udelukkende undergangen tilbage. Den europæiske kultur vil gå samme vej som den ægyptiske, græske og romerske. Tilbage vil kun være en række monumenter i sten og på papir – monumenter, som ikke vil interessere den nye muslimske blandingsbefolkning. Sandsynligvis havde Oswald Spengler ret, når han i Untergang des Abendlandes (1918-1922) fremsætter den tese, at enhver kultur har sin tid: den fødes, blomstrer og går under. Forskellen fra tidligere kulturers undergang er imidlertid, at der denne gang ikke står en ny europæisk stamme på spring til at skabe en ny kultur på ruinerne af den gamle. Der vil være tale om den absolutte undergang!

Men måske:

Afgrunden vil åbne sig imod lyset. Små ildfluer vil i natten blafre i det fjerne. I begyndelsen vil kun få mennesker bemærke disse blafrende, svage lys og beskytte dem imod fjendtlige uvejr. Der vil være mennesker, som vil rejse sig i sandhedens, naturens og livets navn; (…) de vil lære deres børn at tænke anderledes, at sætte ånden over det materielle. De vil bryde igennem den spiral af degenerering, som får tapperheden til at forsvinde. Således vil det komme dertil, at den dresserede samvittighed bryder frem. I dag findes dissidenterne i Øst, de vil snart være at finde i Vest.

(Alexander Solsjenitsyn, russisk nobelpristager)

***

Noter

(1) Se Johannes Krüger: Klimamyten. Et opgør med tidens CO 2 -panik, People’s Press 2016, anmeldt her: Povl H. Riis-Knudsen: Utidssvarende betragtninger 2017, Ordsmeden 2017. Johannes Krüger: 32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på – læs hvorfor, hvis du tør. Udg. på Saxo Publish 2021. Anmeldelse følger.

(2) Se Povl H. Riis-Knudsen: “Demokrati” i Revolutionære betragtninger, Ordsmeden 2020.

(3) Se Povl H. Riis-Knudsen: “Tanker om en ny grundlov” i Politisk ukorrekte betragtninger, Ordsmeden 2021.

Dette indlæg blev udgivet i Demokrati og tagget , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s