Ordbog over vigtige begreber

Sproget har til alle tider været et vigtigt redskab for magthaverne. Med det har de til enhver tid forsøgt at påvirke folkets opfattelse af tingene – thi sproget former bevidstheden. Man anvender således positive begreber som tosproget og nationalisme om noget meget negativt og negativt ladede begreber som had eller fremmedfjendsk for noget meget naturligt og positivt. På den måde påvirker man folks tænkemåde og diskursen i samfundet. Det er på tide at forsøge at sætte nogle at disse begreber på plads. For en nærmere beskrivelse af mekanismen henvises man til George Orwells roman 1984, der indgående beskriver newspeak.

bande: Egentlig en gruppe kriminelle. På newspeak en gruppe kriminelle perkere, der spreder død og ødelæggelse omkring sig, evt. med et par alibidanskere tilknyttet.

dansker: Egentlig en, der etnisk (racemæssigt og kulturelt) tilhører det danske folk. På newspeak er det imidlertid også en udlænding, der af folketinget tilfældigvis er udstyret med et dansk pas. Det er ikke det samme, et dansk pas gør ingen til dansker.

diskrimination: At diskriminere betyder egentlig at kunne skelne godt fra dårligt. På newspeak betyder det at forskelsbehandle urimeligt. Det er urimeligt! Hvem siger, at det gode skal behandles på samme måde som det slette? Det skal det ikke! Derfor kræver vi retten til at diskriminere!

etnisk: Betyder egentlig racemæssig. På newspeak betyder det udenlandsk. Der tales om etniske butikker (hvordan det så skal forstås), etniske medborgere (=udlændinge af fremmed race), sågar etniske danskere i betydningen herboende udlændinge af fremmed race. De etniske danskere, det er OS! De andre er slet og ret uønskede udlændinge, der skal UD!

fremmedfjendsk: Fremmedfjendsk betyder fjendtlig over for fremmede. Hvem kunne nu finde på at være det? Det ville være bizart. Vi har bestemt ikke noget imod fremmede – men vi vil ikke løbes over ende af dem eller fortrænges fra vort eget land af dem eller forsørge dem. Vi er ikke fjendtlige over for fremmede, men over for fremmede invasionsstyrker, der nasser på vort samfund og stjæler vore børns fremtid. Men det er ikke at være fremmedfjendsk – det er selvforsvar.

had: Had fremstilles i dag som noget forfærdeligt, dadelværdigt og strafbart. I virkeligheden er had en naturlig ting. Uden had kan der heller ikke være nogen kærlighed. De to ting er uløseligt forbundne med hinanden. Hvis man elsker noget eller nogen, er det naturligt, at man hader alt, hvad der måtte true det eller den, man elsker. Gør man ikke det, er der ikke tale om kærlighed! Vi elsker vort land, vort folk og vor kultur, og vi hader alt, hvad der truer landet, folket og kulturen. Ja, vi vil slå ihjel for at bevare det, der er givet os til låns af svundne generationer, men som tilhører vore børn og børnebørn. Det er kærlighed! Er det så vanskeligt at forstå?

ligeberettigelse: Ophævelse af ethvert skel imellem rigtigt og forkert, mellem naturligt og unaturligt, mellem godt og ondt. Det er ikke noget at stræbe efter.

mangfoldighed: Betyder egentlig talrighed (med mange folder), forskelligartethed, lig med diversitet. Tidligere var verden mangfoldig. Når man rejste til Kina, var menneskene anderledes, de talte et andet sprog, de spiste en anden mad, havde andre forretninger med andre varer, som man ikke kunne få her, de opførte sig anderledes, nød andre ting, gik anderledes klædt, havde andre vaner. Rejste man til Afrika, var det igen alt sammen anderledes. Summen af alle disse forskellige kulturer var verdens mangfoldighed.

I dag er der ingen stor forskel, ligegyldig hvor man rejser hen. Menneskene er stort set de samme (stadigvæk med en forskellig statistisk fordeling, men forskellen bliver stadig mindre), de taler alle mere eller mindre godt engelsk, de ser de samme fjernsynsudsendelser og amerikanske D-film, de spiser den samme junkfood, restauranterne (hvis man da kan kalde McDonalds, Burger King, KFC, Starbucks etc. sådan) er ens og serverer overalt de samme uspiselige substanser. Det er de samme store kæder med de samme mærkevarer, der fylder gaderne, uanset om man er i København, New York, Buenos Aires, Sydney, Johannesburg, Singapore eller Chongqing.

Mangfoldighed betyder altså på newspeak ensartethed. Folk rejser som aldrig før, men egentlig er der ingen grund til at rejse. Det er det samme alle steder. Og det er kulturløst og kedeligt.

nationalisme: Et synonym for fædrelandskærlighed. Det har ikke noget med chauvinisme at gøre, således som det i dag fremstilles. Chauvinisme er en aggressiv nationalisme, der bekæmper andres ret til et fædreland. Det er nationalisme ikke. Det er kærlighed til fædrelandet, folket, kulturen og sproget – og en dyb respekt for andres fædrelandskærlighed. Nationalisten vil ikke være herre over andre, men vil være herre i eget hus.

nydansker: En absurditet. Der findes kun én slags danskere, der er knyttet sammen af en fælles genpøl (race), et fælles sprog, en fælles kultur og en fælles historie. En ”nydansker” er ganske enkelt blot en uønsket udlænding, der er udstyret med et udansk rødbedefarvet pas fra den såkaldte Europæiske Union. Dettes gyldighed vil blive begrænset til en enkelt udrejse uden mulighed for at vende tilbage.

race: På newspeak et absolut fyord, for det angiver, at mennesket er en integreret del af naturen – ja, et dyr med tøj på. For folk, der føler sig hævet over naturen og dens love, er det naturligvis helt uacceptabelt. I virkelighedens verden er en race ganske enkelt en inddeling af en art i forskellige grupper, ligesom man gør med andre dyr. Hudfarven er her det mindste af det. Forskellene rækker langt dybere end som så. Det er et spørgsmål om fysisk styrke, armenes længde, hovedskallens form, læber, øjne, intelligens, hormonbalance, reaktionsmønstre etc., etc., etc. Forskellen kan defineres helt ned på genniveau. Tilfældig blanding af racerne har uoverskuelige konsekvenser, som man kan se det af historien og ved det fra dyrene. Frem for alt kan den ikke gøres om! Derfor skal man lade være!! At benægte racernes eksistens er det samme som at benægte Darwin og tyngdekraften – det vidner om kritisk nedsat intelligens eller en gennemgribende åndelig råddenskab.

racisme: Racisme er blevet gjort til noget frygteligt, men det er blot naturligt. Enhver biologisk gruppe foretrækker sine egne og ønsker at leve samme med sine egne. Der ligger heri ikke noget nedsættende om andre grupper, således som det i dag påstås. Vi vil bare gerne være os selv, leve sammen med folk, der er, som vi, og som deler vore idealer, vor kultur, vort sprog og vore overordnede forestillinger om verden, og som har ydet noget til fællesskabet. Overlegen er den, der overlever. Lige i øjeblikket ser det ikke ud til at være os, men det skulle vi da gerne se at få ændret på. Stræben efter at overleve er en naturlig mekanisme, der er indbygget i enhver art. Hos os er den forsvundet under en dyne af skyld, ansvar og falsk godgørenhed over for hele verden, blot ikke over for vore nærmeste. Alt dette er påført os udefra, og det er en sygdom til døden, hvis der ikke sættes ind med bekæmpelse i tide. Ellers går det os som dinosaurerne, og hvis vi forsvinder, forsvinder ikke blot vor socialstat, men alt, hvad der er godt, smukt og sandt. Verden bliver i bedste fald, som den i dag er i Nordafrika. Racisme er kærlighed til Danmark!

seksuel orientering: Et meningsløst udtryk. Seksualitet er ikke en orientering – hvad det så egentlig betyder i denne sammenhæng – det er noget, naturen har givet en i et stort lotteri. Skulle man være i tvivl, om man er mand eller kvinde, smider man bukserne og ser efter. Forskellen kan selv det lavest udviklede dyr finde ud af. Og også hvad den skal bruges til. Man vælger ikke sit køn, man er udstyret med et, og det er ens naturgivne ret at blive opdraget i overensstemmelse med det køn, man nu engang har. Alt andet er børnemishandling. Drengebørn skal opdrages til at være mænd, pigebørn til at være kvinder. Forskellen er hyggelig, men den tjener frem for alt forplantningen, og den er forudsætningen for, at vi ikke uddør – og det er enhver arts hovedopgave ikke at uddø.

Nu har der altid været nogen, hvis systemer af den ene eller den anden grund har været skruet forkert sammen, så de ikke har kunnet finde ud af den forskel. Det er et handicap. Det er ikke noget at være stolt over, men heller ikke noget at skamme sig over. Det er noget at være ked af – ligesom hvis man havde manglet en arm. Det er ikke noget, man vælger – man er født sådan. Der er ingen grund til at drive klapjagt på folk i gaderne af den grund – eller til at spærre dem inde i fængsler eller lejre fulde af personer med samme køn, men der er altså heller ingen grund til særbehandling eller til optog gennem byen. Det er noget, man holder for sig selv, idet det på grund af handicappets natur er stærkt stødende for andre – normale – mennesker. Det er heller ikke noget, der berettiger til ægteskab eller adoption af børn – også det er børnemishandling i svær grad. Den, der vælger at være handicappet, er syg, et tegn på et perverteret og pornoficeret samfund, der totalt har mistet, ja, orienteringen!

spændende: Oprindelig noget positivt, noget interessant. På newspeak benyttes det om et multikulturelt samfund, hvor kuglerne flyver om ørene på en, volds- og gadekriminaliteten eksploderer, og hvor man kun kan færdes med liv og ejendele som indsats. Der er spændende, om man overlever dagen!

tosproget: Egentlig en, der taler to sprog. Dette er en gave og ikke noget problem, sådan som man skulle tro, når man læser systempressen. Problemet er, at tosproget på newspeak ikke betyder en, der taler to sprog, men derimod en, der burde tale to sprog, men som kun taler et, og dette ene er ikke dansk. Se det er et problem. Vedkommende er fremmedsproget – ikke tosproget.

unge: Egentlig blot det modsatte af gamle. På newspeak det samme som voldsmænd på venstrefløjen med en glidende overgang til at betyde en flok perkere på krigsstien.

Dette indlæg blev udgivet i Kultur og tagget , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s