”Den, der har rent mel i posen, har jo intet at skjule”

Af princip ser jeg jo ikke fjernsyn – i hvert fald ikke dansk fjernsyn, medmindre der skulle være en eller anden film, jeg ubetinget må se. Danske produktioner ser jeg ikke. De er mig for primitive, og det sprog, der tales, har jeg ikke lyst til at lukke ind i min stue. Jeg kan imidlertid godt et par gange om året finde på at se en tysk krimi, hvor niveauet er noget mere ambitiøst, hvor man taler pænt, og hvor moralen er mange etager højere. Blandt disse foretrækker jeg serier med en vis ironisk indgang til tilværelsen. ”Wilsberg” er en af disse serier.

Aftenens episode af ”Wilsberg” var tilmed tankevækkende. Et meget anonymt, men
verdensomspændende og åbenlyst meget velhavende foretagende havde i Münster – og mange andre byer verden over – etableret et system til belønning af god social opførsel – ”Social Credits”, som det hedder på tysk. Man havde i den forbindelse fået lov til at etablere et omfattende netværk af overvågningskameraer med ansigtsgenkendelse, og nu kunne borgerne så – naturligvis ”frivilligt” – tilmelde sig dette netværk og modtage bonus for god social opførsel. Hjælpsomhed over for andre, opsamling af skrald fra gaden, sortering af affald osv. Alt blev registreret af de allestedsnærværende kameraer, og på ens mobiltelefon kunne man straks se sine bonuspoint. Disse gav ret til rabatter, fortrin til f.eks. teaterbilletter, den bedste ferietid, boliger osv. Borgerne var begejstrede. Hvem kunne vel have noget imod god opførsel? Byen blev renere og sikrere om natten, der var færre indbrud, ingen gadevold etc. – Sådan noget gav nemlig negative point, for sådanne indeholdt systemet også, men dem kunne man jo bare undgå at få. Altså ikke drikke alkohol, ikke tage med fly, men med toget, ikke være uvenlig, ikke smide bananskræller på gaden…. Gjorde man det, blev man ikke forfremmet, blev opsagt fra sin bolig osv. Man skulle gå rundt og være et forbillede på heltid….

Det minder mig jo en hel del om debatterne om overvågningskameraer og ansigtsgenkendelse herhjemme – for ikke at tale om i England, hvor man er ”på” konstant. Og om afskaffelsen af kontanterne, myndighedernes tilsidesættelse af grundlovens mest basale frihedsrettigheder for at imødegå spredning af det kinesiske virus osv. Alt sammen tilsyneladende med de mest laudable intentioner. Som Pia Kjærsgaard sagde – citeret efter hukommelsen: ”Hvis man ikke gør noget galt, har man jo intet at frygte!” En meget naiv tilgang til denne problematik, må man sige.

Men tilbage til ”Wilsberg”. Vi har nemlig alle noget at skjule. Hvis billetautomaten ikke fungerer og vi har travlt, hopper vi alligevel på S-toget og håber, at det går godt. Vi taber mundbindet ud af lommen, når vi tager noget andet op osv. Småting, men jo højere op i systemet, vi kommer, desto mere er der at skjule, for desto værre bliver konsekvenserne. På denne måde kom stort set alle beslutningstagere, politifolk osv. i fedtefadet og kunne afpresses – måske i første omgang ikke med penge, men med byggetilladelser, hvor der ikke skulle bygges, billigere byggegrunde osv. Og politifolk på listen sørgede for at dække over lyssky forehavender helt op til mord på folk, der ikke syntes, ”Social Credits” var nogen god ide. For nogle skulle jo betale for hele dette system – og der skulle jo også helst være penge til de anonyme bagmænd, for hvem penge imidlertid slet ikke var alt. Det drejede sig dybest set om global magt! For viden er magt! Og når man så kan kombinere sin viden om forskellige ting ved hjælp af moderne computerteknologi, ja så får man den totale magt. Tænk bare på, hvordan Facebook og andre handler med dine data og tjener milliarder på dem… Og tænk på, hvem det er, der får den globale magt – i den udstrækning, de ikke har den allerede.

Der er god grund til at være på vagt! I dag er man i gang med at opbygge et magtapparat, der bygger på en irrationel frygt for et ikke særlig farligt virus. For at ”redde” folk skræller man det ene lag af vore frihedsrettigheder af efter det andet. Den nye epidemilov er et rigtig godt eksempel. Med den i hånden kan man tvangsbehandle, tvangsvaccinere, tvangsisolere osv. Man har fri adgang til din bolig, og man vil forpligte luftfartsselskaberne til at give alle oplysninger om passagererne til myndighederne. Og tro mig: De væsentlige oplysninger vil ikke blive slettet. Og hvis de forskellige restriktioner nogensinde lempes, vil fårene ovenikøbet blive taknemmelige. Mette har reddet os – og nu får vi endda lidt af vor frihed tilbage. Hvor storslået! Og hvem tør sige, at det er dårligt at have ”reddet” os? Den tilgang til problematikken er imidlertid et udtryk for et meget snævert tunnelsyn – hvis det altså ikke lige var, fordi det drejer sig om så meget andet og mere end et forholdsvis uskyldigt virus. Hos os hedder det ikke endnu ”Social Credits” – det hedder et
vaccinationspas, der giver visse fordele, som andre altså går glip af – kombineret med et
fuldstændig uansvarligt og kostbart testtyranni uden noget fornuftigt formål. Skolebørn, der ikke vil testes to gange om ugen, kan udelukkes fra undervisningen og få fravær, hvilket i praksis betyder, at de ikke kan komme til eksamen på normale vilkår. Og hvis du ikke vil vaccineres, er verden lukket for dig. Men absolut ingen ved, hvad denne vaccine indeholder – rent bortset fra, at den ødelægger vort naturlige immunsystem – på samme måde som afspritning af hænder og alle de andre tåbelige tiltag, vi præsenteres for. Hvad hvis vi nu om 5 år opdager, at vi har en hel generation af sterile piger? Eller om 20 år, at kræftdødeligheden pludselig skyder i vejret.

Men eliten har øget sin magt – og sin finansielle styrke. Kontanterne vil være forsvundet, ligesom minkene – det samme vil alle de små forretninger. Tilbage blive de store globale koncerner. Inflationen vil udhule folks opsparede midler og ikke mindst deres pensioner. Renteforhøjelser vil tvinge folk fra hus og hjem. Samfundsøkonomien vil ligge i ruiner, sundhedsvæsenet forfalde. Læg til det den fremmede invasion, klimaidiotiet og ideen om, at vi skal betale kompensation til den 3. verden for koloniseringen – uden hvilket beboerne i dag ikke ville have haft hverken veje eller bygninger.

Man ønsker jo undertiden, at man ikke får ret, men tro mig: Vi går udfordrende tider i møde! Den, der sover i demokratiet, vågner som bekendt op i diktaturet! Vi har sovet alt for længe!

Udgivet i Demokrati, Uncategorized | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Fri os fra det onde!

Jeg ser af princip ikke fjernsyn, men der har, efter hvad jeg kan læse mig til, været en fjernsynsudsendelse med et ungt par, der måtte opleve den store sorg at miste et spædbarn ved en ulykke i hjemmet. Det er naturligvis dybt tragisk. Behjertede mennesker samlede på et par dage 60.000 underskrifter til støtte for et borgerforslag til folketinget om at sikre hjælp til par i denne situation….

Det er her, kæden springer af!

Livet er ikke retfærdigt, børn dør eller omkommer ved meningsløse ulykker. Det er, som sagt, en tragedie for de pårørende – ja, større personlig tragedie kunne jeg ikke forestille mig. Det er alle forældres mareridt. Men hvad kommer det staten ved? De pågældende har hinanden, de har formodentlig familie, de har naboer og har vel omgang med andre mennesker i mange forskellige sammenhænge. Endelig er der kirken, og den kan meget andet end at hælde vand ud af ørerne. Blandt andet er den – eller burde den i hvert fald være – ekspert i at hjælpe mennesker i eksistentiel nød – også uden at skulle blande Vorherre og det statslige bureaukrati ind i det.

Hvad har staten at gøre her? Selv om Mette Frederiksen af al magt prøver at afskaffe døden, vil det ikke lykkes for hende. Forestiller man sig, at staten skal sende en hær af psykologer, der ikke kan gøre mere for de stakkels forældre end deres nærmeste omgangskreds – tværtimod – med al den statslige administration, der ville følge af noget sådant – for staten kan ikke handle uden et administrativt apparat i overstørrelse, med råd og kommissioner, bemandet af højtlønnede eksperter og skrankepaver. Det eneste, der virkelig kunne hjælpe disse forældre, ville være opvækkelse fra de døde, men den foregår ikke i statslig regi, og ham med sandalerne har været ret fraværende i et par tusind år…

Ønsker vi virkelig at leve i en barnepigestat, hvor staten skal klare alle problemer for os? Ja, det er jeg oprigtig bange for, at rigtig mange mennesker gør. De drømmer inderst inde om det kommunistiske samfund, hvor de ikke får løn og intet ejer, og hvor staten gør alt for dem og giver dem en meningsløs tilværelse uden kamp og uden udfordringer. Hvordan det eksperiment forløber, viser historien.

Jeg må i den forbindelse tænke på vore forfædre. De fik mange børn, og mange børn døde. Det var ikke mindre tragisk for dem at miste et barn – men det var mere naturligt. Mine tip-tip-oldeforældre fik, så vidt jeg husker, 7 børn, af hvilke 2 overlevede. Men de levede i et homogent, naturligt samfund, hvor man kom hinanden ved og vidste at hjælpe hinanden. Kirken var den eneste myndighed, der bekymrede sig om den slags ting, men det allervigtigste var folkefællesskabet i landsbyen. Har vi totalt mistet evnen til at hjælpe og støtte hinanden? Hvis det er tilfældet, vil jeg foreslå at vi vender tilbage til tidligere tiders samfundsstruktur og lærer at acceptere naturen på godt og ondt. Livet kan være rigtig væmmeligt – men det kan vi ikke ændre på ved at kræve mere statslig indblanding. Vi må i stedet forsøge at lære at bære livets byrder – selv de tungeste. Kun det stærke menneske er et frit menneske, og hvis vi virkelig kommer ud for en samfundskrise, kommer der med bestemthed ingen stat og hjælper os!

Staten skal ikke ind i vore liv – den skal ud af vore liv, helt ud!

Det ville være ideelt at leve i et land, hvor staten var folkets ven, men det gør vi desværre ikke. Staten er vor fjende. En molok, der tilraner sig al magt og alle midler – og som planlægger vor udslettelse. Dette uhyre skal vi så vidt muligt undgå!

Udgivet i Kultur | Tagget | 2 kommentarer

Når tyranni bliver lov, bliver modstand pligt!

1500 sortklædte demonstranter har i København demonstreret imod Mette Frederiksens diktatur og gentagne grundlovsbrud. I den forbindelse brændte de en dukke af, der lignede diktatoren, med en seddel på, som forkyndte, at denne ”må og skal aflives!” At hele hendes bande af klakører er forfærdede, det forstår jeg nok. Turen kunne også komme til dem. Det er imidlertid ikke det, der ryster mig! Jeg vil tro, at mange snarere kunne fristes til at sige, at det eneste problem med denne aktion var, at det kun var en dukke, de brændte! Nej, det, der ryster mig, er, at ellers bundfornuftige folk på Facebook udtrykker forargelse over det passerede. Mange mener virkelig for alvor, at man ikke kan gøre sådan noget. Det er ”uværdigt i et demokrati”. Det kan der naturligvis være noget om, men sagens kerne er jo netop, at vi ikke mere lever i et sådant! Ja, også ideen om en fjendtlig provokation dukker som sædvanlig op fra dem, der intet har gjort for at styrte diktaturet.

Og at vi lever i et diktatur, understreges af myndighedernes reaktion. Ifølge Ekstrabladet er de formastelige blevet anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens § 113, der har en strafferamme på op til 16 års fængsel samt § 266, som omhandler trusler. Dette er en naturlig reaktion i et diktatur. Bur folk inde, og hvis det ikke lader sig gøre, så skræm dem! Det begynder med, at man varetægtsfængsler dem, så de mister deres arbejde, forhindres i at passe deres børn osv. Det er effektivt. Så lad os lige foretage en lille udflugt til juraens verden. Det er naturligvis som at vise folk rundt på en mødding, men alligevel.

§ 113 lyder:
Den, som antaster Folketingets sikkerhed eller frihed eller i øvrigt foretager nogen handling, der sigter til ved magtanvendelse eller trussel derom at aftvinge Folketinget nogen beslutning eller hindre det i frit at udøve sin virksomhed, straffes med fængsel indtil 16 år eller under særligt skærpende omstændigheder på livstid.

Stk. 2. 
Samme straf kommer til anvendelse på den, der på tilsvarende måde angriber eller øver tvang mod kongen eller den, der med hjemmel i forfatningen fører regeringen, eller mod ministrene, Rigsretten eller Højesteret.

Det lyder jo drabeligt, så lad os se lidt på kommentarerne til denne paragraf i Kommenteret straffelov, Speciel del. Kommenteret af Vagn Greve, Bent Unmack Larsen og Per Lindegaard, 4. omarbejdede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1988. Jeg beklager, at jeg ikke besidder en nyere udgave. Deri hedder det:

Bestemmelsen beskriver en kvalificeret fremtrædelsesform for angreb på myndigheder. … Som angrebsmiddel nævnes ligesom i §§ 98 og 111 magtanvendelse eller trussel derom. Formålet skal være at antaste, gøre indgreb i Folketingets sikkerhed og frihed. … Det er således Folketingets sikkerhed og ydre bestemmelsesfrihed, der værnes. … Sædvanlige demonstrationer falder således klart udenfor.

Det turde vel være temmelig klart, at denne paragraf ikke kan komme til anvendelse. Der
tilsigtes jo ikke nogen påvirkning af hendes embedsførelse. Man drager snarere en logisk
konsekvens af hendes hidtidige embedsførelse og fremsætter et synspunkt. Lad os derfor se på § 266:

Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Om denne paragraf hedder det:

Den [truslen] skal være ”egnet” til at forstyrre den fred, som truslen er rettet imod; derimod kræves det ikke, at adressaten faktisk bliver bange. (Dette krav om en vis objektiv baggrund synes taget temmelig håndfast i U 167.167 V) [en tidligere afsagt dom]. Ikke alle skræmmende trusler vil være egnede til at fremkalde ”alvorlig” frygt…. Der kræves … forståelse af, at den [truslen] er egnet til at fremkalde den nævnte frygt.

Det er næppe tilfældet. Afbrænding af dukker er et særdeles almindeligt demonstrationsmiddel – med eller uden skrevne meddelelser. Jeg synes at mindes, at der her også er blevet afbrændt dukker af Trump og andre, uden at det har ført til nogen form for straffesager. Udenlandske statsoverhoveder nyder samme beskyttelse i henhold til loven.

Disse overvejelser forudsætter naturligvis, at vi lever i en retsstat. Da dette ikke er tilfældet, men retshåndhævelsen efterhånden udelukkende bygger på magt og vilkårlighed, kan man selvfølgelig ikke vide, hvad der sker. En domfældelse af de pågældende vil imidlertid være et klart tegn på, at diktaturet er indført.

Men hvorom alting er: Kære venner, hvis I synes, at det er for meget at afbrænde en dukke, hvordan vil I så stille jer til revolutionen? Nå, nej. I tror stadig på, at man kan lege sig frem til en ændring af tingenes tilstand gennem en form for bogstavleg. Drøm videre, men indstil jeg med det samme på et liv i det multikulturelle helvede. Sig farvel til jeres forhud, eller køb en burka – alt efter jeres køn. Hvis I skulle tilhøre et af de utallige andre køn, der er blevet opfundet, behøver I ikke at gøre jer nogen tanker. I vil blive smidt ud fra det nærmeste højhus eller hængt i en byggekran. Det, vi oplever i dag, er kun forstudier!

Lad os opsummere:

Mette Frederiksen har – utallige gange – brudt grundloven, og hun har uden blusel erklæret, at hun vil gøre det igen – ”for folkesundheden”. Hun har igennem hele denne såkaldte krise – som ikke er nogen rigtig krise – regeret pr. dekret baseret på udelukkende politiske overvejelser – uden nogen skygge af videnskabelig evidens. Hun har uden nogen som helst grund udryddet et helt erhverv, der beskæftigede 6.000 mennesker + et ukendt antal i de erhverv, der leverede til minkavlerne, og som i dag er brændt inde med deres varelagre, og hvis virksomheder er gået konkurs. Det har siden vist sig, at der overhovedet ikke var nogen grund til dette. Minkmutationen var temmelig uskadelig, havde et mildt forløb, smittede mindre end den normale udgave af den kinesiske virus – og var i øvrigt uddød, netop fordi den ikke var god til at smitte. I stedet for grundlovens krav om fuld erstatning, blev minkavlerne tilbudt en ”kompensation”, som de i øvrigt ikke har fået endnu, fordi noget sådant skal godkendes af EU! Det var Mette Frederiksen øjensynligt ikke klar over. I stedet for at lade minavlerne pelse de raske dyr og sælge skindene, beordrede hun dem destrueret – igen uden basis i nogen form for evidens og uden lovgrundlag. Det var blot et spild af milliarder af kroner. Desuden lod hun de døde mink begrave, hvor de kan forurene grundvandet, således at de skal graves op og destrueres. Alt sammen naturligvis på din og min regning, imens hun bevilger sig selv lønforhøjelse.

Og hele denne aktion var ulovlig! Uden lovgrundlag satte hun både politiet og hæren ind imod minkavlerne. Derpå destruerede kun al korrespondance og alle papirer. Sådan gør man nemlig i et rigtigt diktatur! Og hun slipper godt fra det, fordi folketinget er degenereret til en kopi af det østtyske folkekammer, hvor der godt nok var 5 partier – som imidlertid alle bakkede op om regeringen.

På et tidspunkt blev hun nødt til at foretage et bondeoffer. Fødevareministeren, der ikke har nogen uddannelse af nogen art, og aldrig har arbejdet en dag i sit liv, måtte gå, fordi han blindt udførte diktatorens ordrer. Som belønning fik han straks en bestyrelsespost i et teater – noget han naturligvis heller ikke har en gnist forstand på. Det eneste teater, han har oplevet, er det, der dagligt giver forestillinger på Christiansborg.

På samme måde anbringer hun alle sine veninder og venners koner i højtlønnede poster i ministerierne eller som hendes personlige spindoktorer eller taleskrivere. 20 ekstra embedskvinder (og måske undtagelsesvis -mænd) i statsministeriet skal sikre Socialdemokratiet magt over dette i lang tid efter et eventuelt regeringsskifte.

Hun lukker landet ned og tager livet af alle små virksomheder. ”Støttepakker” er så bureaukratiske og eventuelle støttemidler udbetales så sent, at de reelt ikke nytter noget. Landet forarmes. Storkapitalen overtager virksomhederne. Naturligvis sendes offentligt ansatte hjem med fuld løn, selv om de sagtens kunne sidde og sove videre på deres kontorer. Dette benyttes som en undskyldning for at udsætte behandlingen af pensionsansøgninger og andet, der er af vigtighed for de svageste og fattigste i samfundet, der som sædvanlig er dem, der kommer til at betale for pampernes og papirnussernes overflod. Hun har i denne forbindelse også pantsat landet til EU med garantier om at betale andre landes gæld foruden vor egen.

Hun krænker hver evige eneste dag vor personlige frihed.

Vi får ingen reelle tal at tage stilling ud fra. Hvor mange, der er smittede, er irrelevant. Det interessante er, hvor mange der bliver syge, hvor mange der skal indlægges, og hvor mange, der dør af Corona, ikke med Corona. Det kan godt være, at Corona er det, der umiddelbart udløser dødsfaldet, men hvis der er tale om en underliggende sygdom, er det jo den, der er den virkelige dødsårsag.

Vi bliver fyldt med tal fra fremmede lande, hvis situation vi ikke har baggrund for at forstå. Det synes således veldokumenteret, at sygdommen rammer forskellige etniske befolkningsgrupper forskelligt. Dette er ikke et spørgsmål om sociale forhold, som kommunisterne gerne vil gøre det til. De fremmedes livsmønstre kan naturligvis fremme smitten, men ikke dødeligheden. Årsagen kan dels være svagere immunsystemer på grund af vitaminmangel, men også genetiske forhold. Nogle gener tiltrækker sygdommen, og det er oftest uønskede gener. 24 % af indbyggerne i Bangladesh (og sikkert også i resten af Bengalen) har et gen, der fremmer dødeligheden voldsomt. Hos os har langt under 1 % det samme gen. Se så på de engelske dødstal. I England har man store befolkningsgrupper fra Bengalen. Disse forhold er dårligt undersøgte – i hvert fald taler man ikke gerne om dem. Disse tal må også bordet. Vi hører kun om ”Københavns vestegn” som et problemområde. Lad os få en nøjere undersøgelse af, hvorfor det er et problemområde!

Vi påtvinges brug af masker, som er komplet virkningsløse. Når sundhedsministeren påstår, at vi jo ved fra brugen på hospitalerne, at de virker, demonstrerer han kun sin afgrundsdybe uvidenhed – eller han lever op til sit nye øgenavn: Leunike. Når kirurger bruger mundbind, er det groft sagt for ikke at komme til at spytte i operationssåret – ikke for at standse virus. Virus er så små, at de problemløst smutter igennem disse mundbind – begge veje. Det er som at ville fange myg med hønsenet. Brugen af mundbind bygger ganske enkelt ikke på evidens – tværtimod – det er blot et symbol på underkastelse, og endnu en udgift, der pålægges befolkningen.

Når dette cirkus til sidst må indstilles, vil Mette Frederiksen have brugt et helt års
bruttonationalprodukt på at udskyde gamle og syge menneskers død nogle uger eller måneder. Der vil i de næste mange år ikke være penge til vort sygehusvæsen, således at mange flere vil dø af de virkelig store dræbere som kræft og hjertesygdomme.

For sagen er jo nemlig, at vi aldrig vil blive fri for denne sygdom. Hvis alle lande fra starten
havde ladet den smitte alle, ville vi måske have opnået en global immunitet, der muligvis kunne have udryddet dette virus. Nu kommer vi i stedet til at opleve mutation på mutation, som vi ikke vil kunne vaccinere os ud af, fordi vaccinerne ikke vil virke på nogle mutationer. Vi får denne sygdom, og nogle af os vil dø af den – så enkelt er det. Men det vil ikke være en national katastrofe. I stedet for investeringer i tvivlsomme vacciner, skulle man have satset på midler til helbredelse af sygdommen. Italienerne hævder at have fundet sådanne midler, men det hører vi ikke noget om her. Det kunne mindske lysten til at lade sig vaccinere med stoffer, hvor listen over bivirkningerne fylder 34 sider, og hvis virkelige formål, vi ikke kender. Men vi kender Bill Gates’ mantra om ”affolkning gennem vaccination!” Mere behøver jeg egentlig ikke at vide!

Samtidig har hun i ly af Coronaen gennemført en uhyre kostbar og totalt nyttesløs ”klimapolitik”, som kun vil gøre os fattigere, og kineserne rigere.

Og når hun bliver spurgt om, hvem der skal betale dette gilde, svarer hun, Gud hjælpe mig, at det er en ”gammeldags og borgerlig måde at tænke på”. Ja, det sagde hun virkelig! Nu er dumhed selvfølgelig ikke strafbar, men man burde på dette grundlag overføre hende til psykiatrien, hvor man har afdelinger for folk, der lever i totalt uvirkelige parallelverdener.

Vi har et demokratisk problem. Vi styres af folk, som er fuldstændig afskåret fra
virkelighedens verden, og som reagerer meget kvindeligt. De lader sig styre af mavefornemmelser og ikke af fakta. Dertil kommer, at de er dårligt uddannede, fordi vort uddannelsessystem i dag er udueligt. Meget få af dem har haft et rigtigt arbejde, endnu færre et produktivt arbejde i det private erhvervsliv. De har studeret til politikere. Og det skal ikke være muligt! Politik skal ikke under nogen omstændigheder være en levevej! Det skal være et borgerligt ombud. Hvordan sikrer man det? Ja, jeg henviser først og fremmest til min artikel ”Demokrati” i bogen Revolutionære betragtninger. Gennemførelsen af det system, forudsætter imidlertid en større ændring af styreformen. I første omgang kan mindre gøre det.

Man kunne uden videre sætter valgbarhedsalderen op til 40 år og bestemme, at ingen måtte sidde mere end 2 valgperioder i folketinget. De ville tvinge folk til at have et rigtigt arbejde, inden de blev politikere, og det kunne indføres uden at ændre grundloven. Det ville imidlertid ikke garantere, at de har haft et produktivt arbejde. Men det ville man naturligvis også kunne stille krav om: Mindst 10 års beskæftigelse i det private erhvervsliv. Det ville i hvert fald være et skridt på vejen. Men der er også meget uproduktivt arbejde i det private erhvervsliv, ligesom arbejdspladser i det offentlige også godt kan være særdeles produktive. Jeg tænker på læger, sygeplejersker og lærere – blandt andre.

For ministre kunne man passende vende tilbage til tidligere tider, hvor justitsministeren var jurist, landbrugsministeren landmand, fiskeriministeren fisker, undervisningsministeren lærer, kirkeministeren præst og så fremdeles.

Jeg har altid været skeptisk over for begrebet arbejdstjeneste, men jeg kan efterhånden godt se meningen. Alle skal tvinges til at udføre noget produktivt, legemligt arbejde – og de skal tvinges til at være sammen med folk, der kommer fra andre samfundslag. For det er jo ikke blot politikerne, der er verdensfjerne, men også embedsmændene og dommerne m.fl. Tidligere havde mange flere erfaringer fra det praktiske liv, idet de fleste børn kom fra arbejder- og landbohjem, hvor både praktisk arbejde og et begreb om, hvor værdierne kommer fra, var en selvfølge. Det er ikke mere tilfældet. Der er i dag alt for mange uproduktive og nyttesløse job, som bare skal forsvinde.

Men summen af det hele er, at intet af disse forslag vil blive gennemført under det nuværende system, og at dette ikke vil kunne ændres gennem bogstavleg. Som en af mine afdøde venner engang sagde: ”Vi styres af forbrydere, valgt af idioter!” Det er på tide at ændre det!

Udgivet i Demokrati | Tagget , , | 4 kommentarer

Trump

Det har i de seneste 4 år ikke skortet på opfordringer til at skrive om fænomenet Trump, men jeg tror, dette er det rette tidspunkt til at gøre det. Trump er bestemt som person ikke som folk er flest. Måske er han en gang imellem lidt for impulsiv og hurtigere på aftrækkeren, end godt er, men han er bestemt den bedste præsident USA har haft i hvert fald siden Ronald Reagan. Han satte Amerika først, han begrænsede ulykkerne efter Obamas såkaldte sundhedsreform, han sikrede en stærk økonomi, der kun blev forstyrret af den kinesiske virus, og han trak USA ud af håbløse militære forehavender, som skiftende præsidenter havde indviklet landet i. Det er sandt, at han også var Israels præsident, og i den forbindelse scorede han mange politiske sejre i med det mål at bringe de arabiske stater nærmere Israel. Det skete naturligvis på palæstinensernes bekostning, men sympatien for dem kan efterhånden ligge på et beskedent sted blandt Vestens hårdt plagede befolkninger.

Det er typisk, at danskerne fra første dag har taget afstand fra Donald Trump – og de har anset det for selvfølgeligt, at alle gør det. Lige efter hans valgsejr gik jeg igennem sikkerhedskontrollen i Kastrup med min mappe fra Det Hvide Hus. Det gav anledning en et væld af anti-Trump- kommentarer, som man med stor selvfølgelighed mente, at jeg ville dele. Danskerne tror generelt, at de ved alt om USA, men reelt aner de intet. De læser i medierne og hører i fjernsynet kun, hvad uduelige journalister skriver af efter CNN, der her i landet fremstilles som det eneste amerikanske medie, der findes. Det er det ikke! I sommeren op til valget i 2016 kørte jeg nogle tusind kilometer igennem Trumps USA, og helt naturligt havde jeg bilradioen tændt på CNN. Den bragte hele dagen små løsrevne klip af Trumps taler iblandet hadske kommentarer fra Clinton-netværkets rapportere. De gav indtryk af en mand, der var lettere sindsforvirret, og hvis udtalelser ikke forekom at give
megen mening. Til sidst skruede jeg om på Fox News. Her bragte man Trumps taler i sin helhed, og se, det var en helt anden sag. Nu forekom manden jo særdeles sammenhængende og fornuftig. Det blev den endelige skilsmisse mellem CNN og mig! Og det blev begyndelsen til en omvurdering af Trump, som jeg allerede havde hørt i CNN-regi op til valget i 2012, hvor han overvejede at opstille, og hvor jeg heller ikke blev imponeret af ham.

Når såkaldte danske statsbetalte medier hele tiden taler om Trumps ”udokumenterede”
påstande om valgsvindel, glider dette uhindret ned hos danskerne som noget selvfølgeligt. USA er et ”demokratisk” samfund. Der svindler man ikke med valg – det gør man kun i Hviderusland, Rusland og andre steder, man heller ikke ved noget om – og hvor der virkelig aldrig er blevet dokumenteret nogen valgsvindel. Det er bare noget, man påstår.

Danskere opfatter USA som et land nogenlunde ligesom Danmark – bare meget bedre. Og de tror, at valg foregår ligesom hos os, hvilket heller ikke ganske er tilfældet. USA er ikke ét land – det består af 50 stater (+ et antal territorier mv.) med hver sine love – herunder også med hver sit valgsystem. USA er landet uden et folkeregister og uden egentlige personnumre. Hvis man vil stemme til valgene, skal man registrere sig som vælger, og det må man naturligvis kun gøre i den stat, hvor man bor. Allerede her halter systemet, men det er naturligvis begrænset, hvor mange stater, man fysisk kan nå at stemme i. Der hvor det gik helt galt, var imidlertid, da man åbnede for brevstemmer. Disse er ganske enkelt ikke til at kontrollere, og det var derfor Demokraterne var så ivrige efter at få folk til at brevstemme ved dette valg – og igennem medierne skabte man en fortælling om, at det kun var Demokraterne, der stemte pr. brev. Nu er det at brevstemme i USA også lidt anderledes end at brevstemme her. Vi møder op på ”Borgerservice” – ækelt ord – eller på
det lokale bibliotek, legitimerer os og afgiver vor stemme, hvorefter vi ikke kan stemme igen til selve valget. Det sørger CPR-registeret for. Den eneste svindelmulighed, der reelt findes, er, at man lader stemmesedler forsvinde – og det gør man da – men virkningen heraf er normalt begrænset. I USA kan man bede om at få en stemmeseddel tilsendt, eller man får den tilsendt automatisk, alt efter hvilken stat man bor i. Den udfylder man – dvs. hvem, der gør det, ved man naturligvis ikke – putter i en konvolut, som man underskriver og sender med postvæsenet, hvis datostempel er bevis for rettidig indsendelse. Underskriften skal naturligvis helst svare til den underskrift, man afgav, da man blev registreret som vælger, men vi ved jo, hvordan det er med underskrifter… Nu er alle
muligheder for svindel åben – inklusive muligheden for at stemme i flere stater, blot man er registreret i dem. Men det er ikke det værste. Visse stater gav også mulighed for, at man blot kunne putte stemmesedlerne i bokse, der var opstillet rundt omkring. I det tilfælde var der intet datostempel, dvs. intet bevis for, at de var afgivet rettidigt. De skulle dog stadig foldes og lægges i konvolutten. Hvis alt går ærligt til, er muligheden for svindel stadigvæk begrænset, men alligevel betydelig. Resultatet var imidlertid, at folk, der ikke havde stemt, mødte frem på valgstedet og fik at vide, at de skam havde stemt. Det var der en anden, der havde gjort for dem. Også de døde stemte. Som en vittig hund sagde: ”Min far har ved dette valg stemt Demokratisk for første gang. Det ville aldrig være sket, hvis han havde været i live!”

Der fandt efter beskyldningerne om uregelmæssigheder en høring sted i et senatsudvalg i
Georgia, en af de omstridte stater. Her udtalte folk sig under edsansvar om, hvad de havde oplevet på valgdagen og under optællingen, der naturligvis foregår maskinelt ved indscanning og ikke med hånden. Disse afstemningsmaskiner er berygtede for at give mulighed for omfattende svindel, idet man i en håndevending kan overføre stemmer fra en kandidat til en anden. Valgkontrollører fra Republikanerne blev udelukket fra optællingsstederne eller skulle stå så langt væk, at de intet kunne se, tilforordnede blev sendt hjem eller flyttet, hvis de rapporterede om mistænkelige forhold, der var stakke af brevstemmer uden fold (dvs. de har aldrig været i en konvolut), stakke af brevstemmer,
hvor 99% var for Biden, hvilket ifølge eksperter er statisk umuligt – og så endda fra en militærbase. Bundter af stemmesedler med stort set samme underskrift. Værst af alt var nok, at man efter lukning af optællingen, hvor alle kontrollanter var sendt hjem, trak kasser med brevstemmer frem fra skjulesteder i lokalet og kørte dem igennem scannerne gang efter gang efter gang – indtil man havde Biden-stemmer nok. Endvidere har der været rapporter om ”stemmer” lagret på tilfældige løse diske, fund af bortkastede postsække fulde af stemmer på Trump og meget, meget mere. Allerværst er nok, at man ikke vil lade tingene undersøge. F.eks. vil man ikke udlevere de omstridte stemmesedler. En ekspert sagde under høringen, at han meget hurtigt ville kunne identificere papir,
tryksværte, blæk osv. bare han måtte få lov. Men det måtte han ikke. Hvor der er
hemmelighedskræmmeri, er der sædvanligvis noget at skjule. En langt mere indgående gennemgang af svindlen findes her.

Men hvorfor er der så ingen retsinstans, der vil skride ind over for dette valg? Ja, her må man forstille sig, hvad der ville ske, hvis man erklærede valget (evt. blot i de omstridte stater) for ugyldigt. Hele BLM-segmentet og alt krapylet i USA ville brænde byerne ned og sætte landet på den anden ende. Og så er der det internationale, storpolitiske hensyn at tage. USA skulle jo gerne fremstå som et forbillede og ikke som det tredjeverdensland, det har udviklet sig til at være.

USA er ikke en nation, og som land er det dybt spaltet og splittet. Groft sagt kan man inddele det i det produktive og skabende Amerika, som arealmæssigt udgør langt den største del af landet, og så snyltedyrenes Amerika, der udgøres af kystområderne på begge sider med knopskydninger i form af en del af de større byer i resten af landet med deres børsspekulanter, regeringsembedsmænd, konsulenter, skuespillere, kommentatorer og socialhjælpsmodtagere. Denne splittelse er ikke skabt af Trump, den er af gammel dato og er forstærket af stort set alle regeringer, Demokratiske såvel som Republikanske, der alle har udvist en sand foragt for det skabende Amerika og kun har tjent kapitalens, indvandringens og dekadences sag. Trump var den første præsident i mange år, der repræsenterede det skabende folk – ”the big fly-over”, som snyltedyrene foragteligt kalder landet mellem Østkysten og Vestkysten – det egentlige Amerika, der ernærer latriner som New York, Washington, Los Angeles og San Francisco. ”Dræn sumpen”, var Trumps
slogan, men desværre lykkedes det ham ikke. Han blev i alt, hvad han foretog sig, modarbejdet fra dag 1. Der var ingen 100 dages fredningstid, som der normalt er, men en konstant krig, både politisk og personligt. Trump fik simpelthen ikke tid og lejlighed til at gennemføre sit program, fordi han blev tvunget til at beskæftige sig med uvæsentlige ting. Han skulle forsvare sig imod anklager om ”russisk indblanding” i valget – en anklage, der viste sig at savne enhver evidens, men som stadig føres i felten imod Trump. Selv om det imidlertid havde været sådan, hvad så? Ethvert land forsøger at influere andre landes interne politik, hvis de finder interesse i det. Vi skal således ikke glemme Obamas indblanding i valgkampen i England op til Brexitafstemningen. Rent faktisk har intet andet land forsøgt at påvirke politikken i andre lande i højere grad end USA. Så var der
sager om hans personlige økonomi, anklager mod hans medarbejdere, administrations
modarbejdelse af hans mur mod Mexico, en rigsretssag og meget andet. Forsvar optog ganske enkelt en alt for stor del af hans tid og energi. Det var naturligvis en bevidst strategi.

Pelosi-folkene taler om nødvendigheden af heling, samarbejde osv., men de har selv i den grad bidraget til at grave kløften bredere igennem de sidste 4 år, og det eneste logiske og fornuftige svar til dem må være krig. Demokraterne har startet en hadkampagne, ikke blot imod Trump, men imod alle, der har støttet ham. Nu kræves der hævn. Der udarbejdes lister over Trump-støtter. Disse skal elimineres, brændes og i hvert fald aldrig kunne få et job eller kunne udgive en bog. De skal fjernes fra samfundet, se i denne forbindelse ubetinget denne video! Så meget for Demokraternes ”bipartisan spirit”. Hvad de disker op med, er ringeagt, had og opfordring til vold, ja, til mord eller bedre til massemord. Der var ikke mindre end 74 mio., der stemte på Trump. Det er jo ikke, som den danske rendestenspresse påstår, Trump, der har indledt den hadefulde retorik. Den brugte Hilary Clinton allerede under valgkampen op til det forrige præsidentvalg, hvor hun bl.a. betegnede Trumps støtter som ”a basket of deplorables” (en samling ynkelige figurer). Det var folket, hun talte om, men ”eliten” har aldrig haft megen respekt for netop folket, der højst er blevet set som hindring for, at den kan udøve den absolutte magt til egen fordel.

Man er vant til, at man kan byde den skabende hvide befolkning hvad som helst. Måske så vi forleden, at der er en grænse – men det, der egentlig burde have været startskuddet til en borgerkrig, forblev en tom demonstration. Igen er der konservative kræfter, som påstår, at det var folk fra BLM, der blandede sig i demonstrationen og gjorde den voldelig. Atter engang anser nationale kræfter det for udelukket, at den hvide befolkning skulle slå igen. Det er deprimerende. Jeg håber ikke, at det er sådan. Det er nemlig ved at være sidste udkald også i USA. Når først Nancy Pelosis marxistiske diktatur er blevet indført, vil der nemlig ikke være nogen vej tilbage. Der vil ikke igen kunne vælges en Republikansk præsident – og slet ikke en Republikansk kongres.

Det russiske fjernsyn gav som sædvanlig den bedste kommentar til begivenhederne på
Capitol. Man fortalte, som rigtigt er, at valgsystemet i USA ikke er pålideligt og ikke et demokrati værdigt, ligesom man mindede om Maidan-oprøret i Kiev i 2014, hvor folket rejste sig mod den lovligt valgte regering. Det fandt USA helt i orden, ja, man understøttede det ligefrem. Hvorfor er det så så forfærdeligt, når det samme sker i Washington?

Jeg har ofte diskuteret Trump med mine bekendte på den yderste amerikanske højrefløj. Deres udgangspunkt har været, at Trump jo ikke gjorde nogen virkelig forskel, at også han jo var ”jødelakaj” – ja, at hans økonomiske forbedringer og bedre levevilkår for alle i bund og grund var dårlige ”for den revolutionære sag”. Det er i bund og grund noget sludder. Trump ville gøre en forskel. Og al snak om, hvor gavnligt det ville være for den revolutionære stemning, hvis USA synker hen i økonomisk uføre, er noget sludder, for denne fløj ville ikke under nogen omstændigheder være i stand til at udnytte en eventuel revolutionær situation – ja, hvis man tilbød den magtens nøgler på et sølvfad, ville den ikke kunne tage imod dem, for man har simpelthen ikke de folk og den viden, der skal til. Det er fuldstændig urealistiske drømmerier i et ekkokammer for højst nogle få hundrede mennesker, der for længst har mistet jordforbindelsen totalt. Den fløj har udspillet sin rolle, hvis den da nogen sinde har haft en. Der skal mange millioner mennesker til at
reformere USA, og reformerne kommer ikke til at se ud, som disse kredse drømmer om – og det er nok godt det samme!

Hvor stor en forskel Trump ville have gjort, vil man få at se i de kommende år. Her er et lille udpluk af, hvad Nancy Pelosi sysler med. Og jeg skriver Nancy Pelosi, for det er hende, der kommer til at regere, ikke den demente Biden og heller ikke Harris, der er blevet udpeget som vicepræsidentkandidat – og dermed snart præsident – på grund af sin race og sit køn. Hun er rørt sammen af stort set alt, hvad der findes i USA, men når hun skal sælges til de hvide vælgere, fjernes farven på billederne og hun fremstår som hvid.

 1. Udvidelse af antallet af højesteretsdommere, så der er liberalt-marxistisk flertal. Derved mister Trumps dommerudnævnelser deres betydning. Det er let at gennemføre.
 2. Optagelse af Puerto Rico og Washington D.C. som stater i unionen, hvilket vil give
  Demokraterne 4 senatorer mere, idet disse områder har ”født” demokratisk flertal. Der findes yderligere områder, der kunne komme på tale. Muligvis skal man ændre lidt på kriterierne for at opnå status som stat, men det kan også lade sig gøre.
 3. Uddeling af statsborgerskab til flere indvandrere fra den 3. verden og en generel forøgelse af indvandringen, frem for alt fra Latinamerika. Derved kommer de hvide meget hurtigt i mindretal.
 4. Ophævelse af det 2. tillæg til forfatningen – det, der giver amerikanerne ret til at eje og
  bære våben. Hvis det bliver for vanskeligt, kan det udvandes gennem lovgivning og gennem en nyfortolkning, der stadfæstes af den nye højesteret. Dette vil medføre total afvæbning af landets hvide befolkning, der traditionelt finder sig i alt. De andre skal nok beholde deres våben.
 5. Stramning af lovene mod ”hate speech”, så de kommer til at omfatte stort set alt, hvad der strider imod det Demokratiske partis interesser. Det vil sige de facto afskaffelse af
  ytringsfriheden svarende til, hvad vi kender fra gummiparagraffen 266b i den danske
  straffelov, forbud imod ikke blot hagekorsflag, men også imod sydstatsflaget og paroler som ”It’s Okay to White!” eller ”White Lives Matter!” ”Black Lives Matter” vil naturligvis ikke være omfattet – det er jo udtryk for kærlighed. Ligesom Demokraternes egen ”hate speech” om hævn over Trumps støtter og deres udslettelse. Det er også kærlighed.
 6. Enorme social- og sundhedsudgifter efter skandinavisk mønster, der vil skulle betales af landets skabende befolkning, dvs. hovedsagelig de hvide, hvis indkomster er meget lette at beskatte.
 7. En ”klimapolitik”, der vil forarme landet og forlægge al produktion til Kina.
 8. Flere militære eventyr i fjerne dele af verden – men naturligvis ikke, hvor de kan genere Kina, hvor Biden-familien i dag synes at have investeret sine interesser i stedet for i Ukraine. Det vil sige opgivelse af Taiwan og yderligere styrkelse af Kinas rolle i Afrika. Øget konfrontation med Rusland. Øget oprustning til gavn for storkapitalen.

Der ville være vældig god grund for den hvide befolkning og Trumps andre støtter til at indlede borgerkrigen nu. Venter de, vil de ikke få lejlighed til det, og de vil ende på samme måde som de hvide i Sydafrika og Zimbabwe. Efter 4 år med Pelosis marxistiske diktatur vil der aldrig igen blive valgt en Republikansk præsident. USA vil være forvandlet til et tredje verdens “shit hole”.

Det interessante ved Trump er ikke så meget personen, men fænomenet Trump, der kunne
rejse så mange mennesker til modstand imod den selvudnævnte elite i Washingtons gylletank. Det giver et svagt håb for fremtiden. Hvad personen Trump angår, kan man blot sige, at et menneske, der hades så intenst af den herskende klasse, ikke kan være så ringe en person endda. Sig mig, hvem der hader dig, så skal jeg sige dig, hvem du er!

Udgivet i Udenrigspolitik | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Red Famine

BOGANMELDELSE:
Anne Applebaum:
RED FAMINE
Stalin’s War On Ukraine

Doubleday, 2017

Anne Applebaum er en af de fremmeste kendere af Sovjetunionens historie, og læsningen af ”Rød Sult”, som bogen hedder på dansk, er bestemt ikke for sarte sjæle – og endnu mindre for folk med våde drømme om det socialistiske paradis.

I modsætning til, hvad de fleste uoplyste europæere tror, er Ukraine ikke Rusland. Ukrainerne er en nation med egen historie, eget sprog, egen kultur og egne samfundsmønstre, og da revolutionen brød ud i Sankt Petersborg i 1917, øjnede man en chance for selvstændighed. Det forblev ved drømmen, for Ukraine havde noget, som heller ikke de nye herrer i Rusland ville give afkald på: korn!

Revolutionen styrtede hele det gamle russiske rige ud i et hidtil uset kaos af borgerkrig, økonomisk sammenbrud og sult. Lenins korte rædselsherredømme skønnes at have kostet 17 mio. mennesker livet, men det blev ikke bedre under Stalin, der som georgier var totalt ligeglad med både russerne og ukrainerne – ja, med menneskeliv i det hele taget. Afskaffelsen af den private ejendomsret indebar også kollektiviseringen af landbruget. Hvor de russiske bønder historisk set var vant til at drive deres jord i fællesskab og først med revolutionen havde fået deres egen jord, som de til dels tog fra godsejerne, havde man i Ukraine altid haft en selvstændig bondestand, og hverken de russiske eller de ukrainske bønder var villige til at opgive deres ejendom. Dertil kom også ukrainernes forsøg på at genoplive deres sprog, institutioner og kultur. Selv om Ukraine officielt var en selvstændig sovjetrepublik i union med Rusland, havde man imidlertid ingen reel selvstændighed, hvilket man hurtigt og meget tydeligt fik at føle.

Kollektiviseringen af landbruget var naturligvis fra begyndelsen et politisk projekt. Stalin var ligesom Lenin og Karl Marx skrivebordsteoretiker, og ligesom alle de andre mislykkede eksistenser, som stod bag kommunismen og den russiske revolution, anede heller ikke han noget om landbrug eller om, hvordan mennesker reagerer og fungerer. For ham var kollektiviseringen teoretisk rigtig – ja, ”videnskabeligt” rigtig – som et nødvendigt skridt for at proletarisere bønderne og effektivisere landbrugsproduktionen, for med kornet kunne han ikke blot føde byernes arbejderbefolkning – han kunne også eksportere det til vesten for hård valuta, som kunne bruges til indkøb af maskiner og andet godt fra den kapitalistiske fjende.

Som sagt, så gjort – men bønderne ville ikke være med, og kollektivbrugene blev langtfra nogen succes, for de blev ofte ledet og styret af folk fra byerne, der intet anede om landbrug. Det mest velstående bønder, der ifølge sagens natur også var de dygtigste, blev likvideret eller deporteret til Stalins tilintetgørelseslejre. Produktionen faldt katastrofalt, men Stalin forlangte nu endnu større mængder korn fra Ukraine – korn, der ganske enkelt blev taget fra bønderne og kollektivbrugene uden betaling eller anden kompensation. Kollektivbønderne fik blot småpenge og lov til at beholde en ko og dyrke en have med produkter til eget brug. De fik med andre ord intet ud af at producere mere – ergo mistede de interessen. Når der ikke var mere korn, blev også sædekornet beslaglagt, og bønderne mistede dermed muligheden for at så næste forår. Det første til sult – og næste år, øgedes sulten yderligere, fordi der blev produceret mindre. Når kollektiverne ikke opnået de fuldstændig urealistiske normer, der blev fastlagt på et kontor i Moskva af folk, som anede lige så lidt om landbrug som Stalin, blev de pålagt store bøder, og når de ikke kunne betale, fratog man dem maskiner og trækdyr – og forventede stadig, at de kunne producere mere.

Et rimeligt begavet menneske ville nu have sat sig til at tænke over, hvordan det vel kunne være, at Europas kornkammer pludselig sultede – og ville være kommet frem til, at det måske kunne være de såkaldte reformers skyld. Men Stalin var ikke intelligent – han var kun snu – og i stedet for selvransagelse forklarede han den manglende produktion med sabotage, udenlandsk indblanding, nationalister, kulakker (1) etc., etc. Stalin var nemlig ikke interesseret i at standse sultkatastrofen. Han så den i stedet som en mulighed for at tæmme Ukraine. Sulten var blevet et våben, der blev sat ind
for én gang for alle at udrydde de oprørske ukrainere.

Så mens folk sultede, spærrede Stalin disse landområder af for omverdenen, forhindrede folk i at søge ind til byerne, oprettede sorte lister over folk og landsbyer, som ikke måtte handle eller købe på markederne, mens han samtidig sendte ungkommunister fra byerne ud for at konfiskere, hvad de kunne finde af spiseligt fra de i forvejen sultende bønder, ja, hvis de så røg fra en skorsten, skyndte de sig hen for at se, hvad man vel der havde fundet at spise, for at konfiskere det og hælde suppen ud på jorden. Folk spiste deres heste, hunde og katte. Det øgede antallet af mus og rotter, som de også spiste. De spiste lig – der var nok at tage af – og ja, de spiste deres egne børn. De slog sågar deres egne børn ihjel for at spise dem. De ville jo være døde alligevel. Samtidig eksporterede Sovjetunionen store mængder korn til udlandet!

Dette var planlagt sult – det var massemord! Det var staten, der myrdede sine egne borgere – og staten, det var Josef Stalin, på daværende tidspunkt på vej til at overgå Lenin som historiens største massemorder – senere dog overgået af sin kollega og trosfælle Mao Zedong. Ofrenes antal er naturligvis ukendt, men Anne Applebaum holder sig til 4 – 4,5 mio. mennesker i Ukraine alene. Så vidt jeg kan se, tæller hun ikke dødsfaldene blandt de deporterede ukrainere med, men de tæller i sig selv sandsynligvis et par millioner, idet chancerne for at overleve Gulag-systemet var ganske beskedne. Nogle taler om 10 mio., selv holder jeg meget af tallet 6 mio. Sagen er jo, at det er umuligt at finde det eksakte tal. Sovjetmagten destruerede alle registre over nyfødte og døde, og da den næste folketælling naturligvis blev en katastrofe, forfalskede man den og myrdede de statistikere, der havde lavet den, så der ingen diskussion kunne blive om det. Der havde officielt aldrig været sult i Ukraine eller noget andet sted i Stalins rige.

Sulten ramte ganske vist hårdest i selve Ukraine, men der var også andre områder, det gik ud over – og de fleste af dem var netop de mest frugtbare jorder, hvor der også var en stor ikkerussisk befolkning. Kubanregionen i Nordkaukasus, der dengang havde et ukrainsk befolkningsflertal, og Volgaregionen med den tyskbefolkede Volgarepublik. Dertil kommer Kasakhstan, hvor 1,5 mio. kasakhiske nomader og bønder blev sultet ihjel, en sult som næsten ikke berørte Kasakhstans slaviske befolkning. Endelig døde der naturligvis også et meget stort antal russere, men de var spredt mere ud over det store land og er derfor endnu vanskeligere at tælle. Efter sulten fulgte så de store udrensninger, der også gik hårdt ud over Ukraine, ja, når vi tæller det hele med, kommer vi let op på over 30 millioner, inden Vestens darling lægger sig til at dø i 1953.

Vi taler altså om et tal, der i allerede i 1941 var langt over mit favorittal på 6 mio. – nok nærmere de 20 eller 30. Og morderen var det kommunistiske system, personificeret ved Josef Stalin – Churchills og Roosevelts allierede i kampen mod ”barbariet”. Og det var ikke sådan, at man i Vesten ikke kendte til de faktiske forhold. Man vidste meget god besked, selv om Stalins beundrere, der i rigeligt mål fandtes blandt de intellektuelle snyltedyr, gjorde deres bedste for at bortforklare dette eller direkte bifaldt det. Stalin var for dem ”et menneske, hvis dimensioner overgår, hvad vi ellers beundrer af storhed… et forbilledligt menneske … en stor humanistisk skikkelse”, som kommunisten Gelius Lund udtrykte det i et hyldestskrift i anledning af Stalins 70 –
årsdag (2) . Den jødiske digter og stalinkritiker Nadezjda Mandelstam udtrykker sig lidt anderledes: ”Jeg kalder ham for et geni, fordi han i et landbrugsland formåede at tilintetgøre hele bondestanden på to år!” (3) Nadezjda Mandelstam var gift med digteren Osip Mandelstam. Begge kom senere selv i Stalins søgelys.

Jeg ville så gerne have, at nogen ville være så venlig at forklare mig, hvordan den 2. verdenskrig kan beskrives som et korstog imod umenneskeligheden. Selv om vi er meget konservative i vore udregninger, vil vi komme frem til, at Stalin havde slået mange flere mennesker ihjel allerede inden 1941 end Hitler, der på daværende tidspunkt faktisk havde meget få på samvittigheden. Og inden Stalin var færdig, blev tallet som nævnt endnu større!

Når man taler om jødernes holocaust som ”verdenshistoriens største forbrydelse”, så er det, jeg gerne vil vide, hvordan sølle 6 mio. jøder kan være en meget større forbrydelse end 20-30 mio. russere, ukrainere, kasakher mv. – eller er det sådan, at 1 jøde er mere værd end 4-5 andre mennesker? Jeg skal blot have det forklaret, for jeg er jo nok bare lidt dum. Og kom nu ikke med den der med, at det er det industrielle massemord, der gør det til noget særligt, for de beretninger, man sådan kan læse, fremstiller tyskernes massemord som meget lidt industrielle og under alle omstændigheder langt mere humane end den sultedød, Stalin påførte 10 mio. af sine egne borgere. For de døde spiller etiketteringen under alle omstændigheder nok en underordnet rolle!

Samtidig må jeg så også have at vide, hvorfor folk, der synes Hitler på mange punkter var en ret fornuftig fyr, er absolutte pariaer, der ikke kan have stillinger nogen steder eller bare simple jobs, mens tilhængere af massemorderne Mao, Lenin, Stalin og hele den kommunistiske pest, tilsyneladende er fine fyre, som kan besætte poster i hele vort undervisningssystem fra vuggestuen til universitetet, hvor de overalt kan udbrede deres bolsjevistiske fækalier uforstyrret. Hvad er det, der gør Hitlers følgere værre end Stalins, Lenins og Mao Zedongs halehæng? Er det igen, fordi jøder er så meget mere værd end andre mennesker? Kom nu med en god forklaring!

Begge parter har det jo med at underspille regimernes skyggesider, men da kommunisten og maleren Wilhelm Lundstrøm blev konfronteret med Stalins massedrab på bønderne, erklærede han åbent og ærligt:: ”Jamen, det er ideen, ideen det kommer an på!” (4) Jeg glæder mig til at se det argument anvendt om holocaust. Den, der gør det, vil blive henrettet offentligt på Rådhuspladsen – om ikke andet så i overført betydning!

Det var det Ukraine, Anne Applebaum beskriver, Hitler besatte i 1941 – et land, der var dybt præget af den netop overstående sultkatastrofe og den sovjetiske undertrykkelse. Det kunne have være en forgyldt mulighed, et modent æble, der blot ventede på at blive plukket. Ukrainerne modtog tyskerne som befriere, men Hitler havde ganske andre planer. Ukraine skulle ernære hans tropper og være kolonisationsområde for en voksende tysk befolkning – og på kort sigt var det, det drejede sig om at nå frem til olien i Kaukasus, uden hvilken Hitler vidste, at hans krigsmaskine ville gå i stå. Ukrainerne var skuffede, men tyskerne nød stadig stor sympati i befolkningen, og da krigslykken vendte, åbnede Hitler også for et samarbejde og modtag frivillige soldater fra både Ukraine og Rusland. Da var det imidlertid for sent, og dette samarbejde blev siden vendt imod ukrainerne – og det bliver det stadig den dag i dag, hvor landets nationalister beskyldes for at være ”nynazister” i forklædning.

Da Hitler gik i gang med at rense Ukraine for jøder, mødte han imidlertid også stor forståelse fra den lokale befolknings side, idet jøderne på daværende tidspunkt ikke blot stort set havde undgået Stalins vrede, men alt for ofte direkte havde medvirket som dennes villige bødler og i øvrigt havde præget den sovjetiske ledelse lige fra dag 1. Yagoda og Kaganowich var navne, ukrainerne ikke glemte i hast! Dette er et forhold, Anne Applebaum af naturlige årsager forsøger at forbigå i tavshed, og hun er ikke alene om det. Den jødiske indflydelse i den bolsjevistiske bevægelse er dog så veldokumenteret, at kun den jødiske beherskelse af medieverdenen formår at undertrykke denne viden i dag. I stedet bombarderes internettet med falske og forløjede oplysninger. Jødernes magt voksede imidlertid i en sådan grad, at Stalin begyndte at frygte dem, hvorfor de blev et af hovedmålene for hans sidste store skueprocesser – og netop disse processer bar betegnende nok kimen i sig til Stalins posthume fald og forvisning fra mausoleet på Den Røde Plads til Kremlmuren. Blandt hans ”fejl og mangler” var imidlertid typisk nok ikke hans omfattende massemord på Ukraines bønder og alle hans andre bloddryppende ugerninger – kun dem, der var begået internt, og var gået ud over andre kommunister. Det var nærmest ideologiske – ja, måske endda ”videnskabelige” fejl.

Når man læser Anne Appelbaums bog er det imidlertid meget nærliggende at drage visse paralleller til vore dages Europa. Jævnsides med den fysiske udryddelse af store dele af befolkningen, gennemførte Stalin således også en ”af-ukrainisering” af landet, der skulle afskaffe vigtige nationale institutioner, og erstatte sproget af russisk. I Ukraines kulturelle hovedstad Kiev (5) indledte man nedrivningen af alle gamle og historisk betydningsfulde bygninger, der kunne minde ukrainerne om deres egen kultur og historie, for at erstatte dem med sovjetisk arkitektur, således at Kiev i dag er en jævnt kedelig by, en by uden sjæl. Også historiske kirker forsvandt. Det er et helt under, at Sofia Katedralen endnu står, og at huleklosteret ikke er blevet jævnet med jorden. Højere læreanstalter blev nedlagt. Specielt ikketekniske og humanistiske studier forsvandt. Også sproget undergik bevidste forandringer. Man fjernede ord, der smagte af bourgeoisiet, klassefjenden, som var nationalistiske eller i videste forstand anti-sovjetiske. Den ukrainske ordbog blev afskaffet. I stedet blev der decideret udarbejdet lister over ord, der nu ikke mere måtte bruges (som i dag f.eks. neger og kønsbestemte betegnelser), og ord, der skulle bruges (i morgen f.eks. ”hen”). Det særlige ukrainske bogstav for lyden ”g” blev afskaffet (6) . Den ukrainske identitet og historie skulle i sin
helhed forsvinde.

Er der imidlertid ikke noget af dette, der minder os om i dag? Alle humanistiske og klassiske studier er afskaffet eller erstattet af snak og pjat, byerne skifter karakter – blot se på de rædselsfulde kasser, der opføres i København til erstatning for smukke klassiske bygningsværker – for slet ikke at tale om Aarhus eller Aalborg. Kirker lukkes. ”Cancel culture!” er blevet et begreb, et mål. Bøger bliver renset for uønskede ord. Navne og oplysningstavler på museer ændres etc. etc. Statuer fjernes, hvis de da ikke bare stjæles og smides i havnen af de mennesker, der egentlig er ansat til at passe på dem. Sproget udskiftes langsomt med sikkert med engelsk. Der undervises ikke mere i dansk – det skulle man i hvert fald ikke tro! Sproget får lov til at løbe løbsk.

Vi sultes ikke ihjel, men gennem P-piller og fosterdrab (40 hver dag) decimeres vor befolkning systematisk. Vore fødevarer er fulde af kemikalier, der nedsætter vor fertilitet. Kvindens ”ligestilling” betyder, at hun får børn sent, hvis hun overhovedet får nogen, hvilket igen vil sige, at der bliver mindst 30-35 år imellem generationerne i stedet for som før 20, samtidig med at vort land åbnes for fremmede folk, der får lov til at tage det i besiddelse. Vi udryddes planmæssigt. Og bondestanden – ja, den er også for længst forsvundet.

Kampen imod bønderne er noget, vi her har oplevet siden 1960’erne. Bønderne var garantien for nationens beståen, ikke blot fordi de leverer maden, men især fordi de er forbundne med naturen, jorden, hjemstavnen og nationen. Prøv at forklare en bonde, at der er 57 køn, at børn frit kan vælge, om de vil være drenge eller piger eller skifte deres køn. Eller at alle mennesker er lige, at racer er en social konstruktion, osv. Det vil være op ad bakke! For Stalin gjaldt det om at gøre dem til proletarer ligesom arbejderne, til rodløse robotter – ja, til statens livegne uden fri bevægelighed, en status, russiske bønder ellers var sluppet af med i 1861. Og helt det samme gjaldt det om i sidste halvdel af forrige århundrede. Bonden er ganske vist ikke gjort til statens livegne, han er er i stedet blevet bankens livegne – og antallet af bønder er i dag meget lavt, ja, de er ikke mere bønder – de er ”fødevareproducenter”. En stadig større del af jorden drives i selskabsform, ofte ejet af uigennemskuelige konstruktioner. Landbruget er blevet til en industri – ganske som Stalin ville have det. Hvor bonden før var forbundet med sin ejendom, ofte igennem mange generationer, er det nu blot et sted, han arbejder. I stedet for at beskæftige mennesker, investeres der i store milliondyre maskiner, som gør det nødvendigt at pantsætte sig selv til banken. Bondestanden eksisterer ikke mere. Stalins drøm er på det punkt omsider gået i opfyldelsen.

Andre gode eksempler på ”Cancel culture!” finder vi i Kina under den såkaldte ”kulturrevolution”, blandt ivrige muslimer, der er i fuld gang med at ødelægge de mange oldtidsminder i Mellemøsten, og talebanerne, der sprængte de store Buddhastatuer i Bamiyan-dalen i Afghanistan i luften. Alle disse kræfter stammer fra den samme mødding, og deres mål er dybest set det samme: at destruere alt, hvad der er godt og smukt, fordi de selv – som de undermennesker, de er – ikke er i stand til at skabe noget af blivende værdi.

Alt dette ville blot være akademiske betragtninger, hvis det ikke var for den sørgelig kendsgerning, at næsten hele Vesten i dag kontrolleres og regeres af Stalins efterfølgere – revolutionsheltene fra 1968 og de generationer, disse har kunnet opdrage siden da – i ly af al snakken om politisk og akademisk frihed. Vi kan her i sandhed tale om ”Nationens lort!” Vort Folketing beherskes i dag i vid udstrækning af menneskelignende skabninger, hvis hedeste ønske er at virkeliggøre Stalins kommunistiske samfundsmodel, hvor vi alle blot er statens slaver. Med et skatteniveau, der nærmer sig 50 % af økonomien, er man allerede kommet langt hen imod dette mål. Og den politiske og hele åndelige ensretning er kommet meget længere end i den hedengangne Sovjetunion, hvor der dog var en mere eller mindre skjult opposition. Alle vidste, at den officielle propaganda var løgn. Her er der faktisk ingen nævneværdig modstand, for i modsætning til Lenins, Stalins og Bresjnevs Sovjetunion er det lykkedes Velfærdsdanmark at bedøve masserne med materiel velstand i bytte for deres selvstændige tænkning. Velfærden vil imidlertid forsvinde brat, når den sidste rest af privat initiativ er forsvundet, og der ikke mere kommer penge i kassen (f.eks. også fra olieindvindingen i Nordsøen!) til at forsørge det stadig stigende antal fremmede droner i landet. Men så er det for sent. Politistaten er – som vi netop ser det i denne tid – allerede på plads.

En af dem, der tilsyneladende stadig drømmer om kommunismens velsignelser er dagbladet Informations anmelder Joachim Lund, der nok anerkender Anne Applebaums viden, indsigt og evner som forfatter, men som ikke sætter pris på hendes vurderinger. Men vurderinger er jo netop det, der gerne skulle komme ud af studiet af historien – ellers er det jo vanskeligt at se, hvorfor man overhovedet skulle studere den. Han kan slet ikke lide, at Anne Applebaum ikke er fuld af næsegrus beundring for den bolsjevistiske revolutions helte:

Lenin er »en heftig, paranoid, konspiratorisk og fundamentalt udemokratisk leder«; hans bolsjevikker benyttede sig af »terror, vold og ondsindede propagandakampagner«, osv. Men heri ligger netop hendes problem. For mens man ret hurtigt kan blive enig om, at kz-lejre og hungersnød måske ikke hører til verdens mest opmuntrende forskningsemner, må man også med denne bog konstatere, at personlige be- og fordømmelser simpelthen står i vejen for en dybere analyse og formidling af emnet; et problem, vi genfinder hos en hjemlig sovjetkender som professor Bent Jensen.

Hr. Lund finder det således ikke i orden at fordømme Stalins og kommunismens ugerninger – eller at prøve at sætte sig ind i de revolutionæres forudsætninger:

Hvor interessant er det egentlig, at en amerikansk journalist ved navn Anne Applebaum finder bolsjevikkernes politik forkert? En langt senere tids neoliberale nordamerikanske værdier ligefrem vælter ned over en formulering som denne – tag en dyb indånding: »For alle i kommunistpartiet var borgerkrigen et vendepunkt, både i personlig og politisk henseende. I begyndelsen af 1917 havde ikke mange af dem udrettet ret meget i deres liv. De var tågede ideologer, der ikke på nogen måde havde oplevet succes. Hvis de tjente penge, var det ved at skrive for illegale aviser. De var røget ind og ud af fængsler, på det personlige plan var deres liv kompliceret, og de havde hverken nogen regerings- eller ledelseserfaring.«

Det er vanskeligt at se noget forkert i Anne Applebaums bedømmelse af ”heltene” fra 1917, og at bolsjevikkernes politik så åbenlyst var forkert, har historien vel dokumenteret til overflod. Det synes under alle omstændigheder vanskeligt at mene andet om en politik, der medførte den myriade af katastrofer, der fulgte i kølvandet på revolutionen, med mere end 50 mio. sovjetborgeres død til følge – ikke i forbindelse med krigshandlinger imod udenvælts fjender, men netop som ofre for ”tågede ideologers” idiotier. Når folk uden evner og uden viden kommer til magten, går det nødvendigvis sådan …

Der er typisk, at små ånder som Joachim Lund forsøger at nedgøre Anne Applebaum som
”journalist”, selv om hun har en grad i historie og er flere hestelængder forud for Joachim Lund som historiker og i henseende til forskning. Vi bemærker i den forbindelse også lige hans spark til Bent Jensen, der som historiker også er lysår foran Lund. Joachim Lund mener, at både Bent Jensen og Anne Applebaum savner ”objektivitetskriterier” – og så fremhæver han ved Gud i den forbindelse litteraturen om Det Tredje Rige og Holocaust som ”eksemplarisk”. Man behøver blot at betragte titlerne for at se absurditeten i denne påstand: ”Djævelens Dagbog”, ”En skole i vold”, ”Kryssing. Manden der valgte forkert”, ”Håndlangerne” osv. Helt ærligt: Det er vanskeligt – men i Danmark ikke helt umuligt – at finde bøger om det emne, der ikke indeholder massive fordømmelser, men går man til tysk litteratur om emnet, bliver det faktisk helt umuligt. Der skal sådanne bøger forsynes med at lang række besværgelsesformularer for ikke at være strafbare – eller de skal fortie halvdelen af historien.

Ej heller synes Lunds objektivitetskriterium at stå i vejen for hans egne skråsikre og absurde vurderinger. Der viser han i sin anmeldelse af Peter Langwithz Smiths seneste bog om Auschwitz-Birkenau, Dødens bolig, fra People’s Press. Jeg har ikke læst den, og Lunds anmeldelse giver mig heller ingen lyst til at gøre det – den forekommer at være et opkog af mere af det samme, som vi har hørt tusind gange før uden nogen form for historisk kritisk stillingtagen til f.eks. de mange øjenvidneskildringer. I betragtning af, at der angiveligt kun var nogle få hundrede, der slap derfra, må det have været en lejr for lutter skrivende folk. Men lad det nu være. Smith har fundet en emnekreds, der sikrer ham ros og gode penge – bare man holder sig til den foreskrevne dagsorden – og det gør han. Det skal være ham velundt. Det er bedre end at være gymnasielærer i tysk. Emnet er jo bestemt heller ikke videre opbyggeligt eller opmuntrende. Det vil være mere end vanskeligt at finde noget positivt at sige om disse lejre. Men når Lund f.eks. taler om, ”Dødens bolig” som et mikrohistorisk studie i ondskab, menneskelig fornedrelse og sadistisk vold, ja, så spørger jeg mig, om han ikke her er langt ude over den historiske objektivitet. Ondskab er jo defineret ved at bunde i et ønske om at tilføje andre smerte, og sadisme er jo decideret en form for sindssygdom. Disse lejre havde et eller – i tilfældet Auschwitz – flere ikke specielt laudable formål, men set ud fra styrets synsvinkel indgik ondskab og sadisme sådan set ikke i deres formålsbeskrivelse. Det var her nok netop ”ideen, det kom an på”. Jeg har aldrig hørt om nogen, der gjorde tjeneste i Auschwitz af lyst – tværtimod. Men jeg kan da godt forestille mig, at dette arbejde har medført et højt mål af forråelse. Der er faktisk mange tilfælde af folk, der forståeligt nok gik psykisk i stykker på den arbejdsplads.
Lunds personlige opfattelse er her sådan set ligegyldig. Men der er for Lund naturligvis forskel på, om det er Stalins ugerninger eller Hitlers, der beskrives.

Dette forstås helt klart, når man læser Joachim Lunds anmeldelse af Paul Villaumes bog om Den Kolde Krig, ’Frygtens logik’. ”Man kunne sagtens tåle 100 sider mere…” udbryder han begejstret om, hvad han kalder ”den første autoritative, danske historiske fremstilling af Den Kolde Krig i et globalt perspektiv”. Hvem er det nu, denne Paul Villaume er? Såmænd et tidligere ledende medlem af Kommunistisk Arbejderforbund marxister-leninister (KAm-l), hvis udgivelser han redigerede. Vi taler her med Bent Jensens ord om en ”stalinistisk sekt”. Villaume forlod Kommunistisk Arbejderforbund i 1980, hvor dette efterhånden havde taget afstand fra alt og alle i sin søgen efter ”den rene lære”. Han forblev imidlertid hyperaktiv på venstrefløjen og var medstifter af ”Nej til Atomvåben” sammen med vennen Jørgen Dragsdahl, som han også kraftigt understøttede under dennes retsopgør mod Bent Jensen, hvor han lod al objektiv videnskabelighed fare. Paul Villaume afsvor sig Stalin – omkring 25 år efter alle andre – men han er stadig postkasserød. Alligevel har han trods sin fortid og sine åbenlyse venstrefløjssympatier opnået status som koldkrigshistorikeren over alle. Ingen har betvivlet hans objektivitet. Og forlagene står tilsyneladende i kø for at udgive hans værker. Jeg har ikke læst hans bog og skal ikke kunne bedømme den. Men jeg har meget svært ved at fatte lid til den mands objektivitet. Specielt efter at have læst Joachims Lunds lovord om den i Information, der som bekendt på det nærmeste fungerede som distributionskontor for Sovjets desinformationskampagner under Den Kolde Krig.

Anne Applebaums bog er under alle omstændigheder særdeles læseværdig, og den formidler også en hel del baggrundsviden til forståelse af dagens konflikter omkring Ukraine, hvor det synes, som om Ukraines lidelseshistorie endnu engang skal drages i tvivl. Ukraine er heller ikke i dag i nogen styrkeposition, og hvis Ukraine vil have fred, må man 1) anerkende, at Krim ikke er og aldrig reelt har været ukrainsk, 2) sikre den russisktalende befolknings rettigheder i det østlige Ukraine eller – måske endnu bedre – regulere grænsen, 3) afholde sig fra ethvert kæresteri med EU og NATO. Gør man ikke det, bliver den ukrainske selvstændighed kun en kort parentes i historien. Som en af mine
meget gode russiske venner, der var ganske provestlig og havde opholdt sig længere tid i USA, engang sagde: ”Vi vil som russere aldrig nogensinde kunne acceptere, at Ukraine er udland, og at Baltikum er selvstændigt! Det er for os en absurd tanke.”

***

Noter

(1) Egentlig storbønderne, men da disse som nævnt for længst var blevet slået ihjel eller sendt til Gulag, blev begrebet nu anvendt meget vagt om alle dem, man ikke kunne lide – og det var ganske mange!

(2) Se herom Bent Jensen: Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle, Lindhardt og Ringhof, 1984, s. 162. Lenin betegnede ikke for ingenting intellektuelle som ”Nationens lort!”

(3) Stalinismens fascination, s. 79.

(4) Stalinismens fascination side 218.

(5) Den politiske hovedstad var på det tidspunkt af samme grund forlagt til Kharkiv, som i sandhed er en sovjetisk by.

(6) Det bogstav, der grafisk er et ”g” udtales ”ch” på ukrainsk.

Udgivet i Historie | Tagget , , , , , , , , | Skriv en kommentar