Polen

Polen har under pres fra EU frafaldet sin helt igennem fornuftige retsreform. Domstolenes uafhængighed var truet, påstod man. Hvor er domstolene nu lige uafhængige? De er overalt mere eller mindre magthavernes redskab.

Hvis vi blot ser på Danmark, forholder det sig jo sådan, at justitsministeren både er medlem af den lovgivende forsamling, har den udøvende magt og i praksis udnævner dommerstanden. Denne ynder naturligvis at gøre sig selvstændig og at skabe ret uden om parlamentet gennem ideologisk bestemt juridisk aktivisme. Dette gælder i allerhøjeste grad EU’s egen domstol.

Dommere kan i Danmark ikke gøres ansvarlige for deres domme, dvs. de kan dømme fuldstændig uden hensyn til lovgivningen, præcedens eller almindelig ret og rimelighed. Dette er naturligvis en uting. Selvfølgelig skal regeringen kunne sikre, at de love, parlamentet vedtager, også i praksis håndhæves af domstolene.

Polakkerne faldt imidlertid omgående til patten. Landets problem er, at rigtig mange polakker arbejder uden for Polen, og at landet modtager store støttebeløb fra EU. Man kan ikke både blæse og have mel i munden!

Vi har stor sympati for både den polske og den ungarske regering i deres forsøg på at hævde sig over for EU. Det vil imidlertid hver gang ende med meget skrigeri og kun lidt uld, som Fanden sagde, da han klippede sin so.

Der er kun én vej: ud af EU, og det kan kun gå for langsomt! Ellers har man ingen selvstændighed. Følg England (hvis England altså virkelig forlader EU)! Man kan samarbejde uden om EU og derved kvæle dette unationale misfoster!

Udgivet i Udenrigspolitik | Tagget , , | Skriv en kommentar

Køn

Køn var en gang simpelt – det er det ikke mere! Klik for fuld størrelse.

Vi vil ikke her beskæftige os med præsident Trump i detaljer: Det må læseren have til gode. Vi vil blot konstatere, at Trump på så uendelig mange punkter repræsenterer almindelig sund fornuft og er langt fra at være den tåbe, danske medier fremstiller ham som – under stærk indflydelse fra CNN (The Clinton News Network), New York Times og andre tilsvarende rendestensprodukter.

Vi kan således også kun bifalde et af hans seneste tiltag: indførelsen af en fast juridisk definition af drenge og piger:

”Køn betyder en persons status som mand eller kvinde baseret på uforanderlige biologiske træk, der kan identificeres ved eller før fødslen. Det køn, der er opført på en persons fødselsattest, skal være det endelige bevis for en persons køn.”

Klarere kan det vel ikke siges. De sædvanlige nedbrydende kræfters forsøg på opløsningen af kønsbegrebet er blot endnu et led i fremmedgørelsen af mennesket fra naturen, så det bliver en frit i luften svævende eksistens, der ikke ved, hvem eller hvad det er. Det skaber eksistentiel usikkerhed og svære psykiske kriser.

Dette er en forbrydelse. Det er et menneskes naturlige ret at blive opdraget og leve i
overensstemmelse med det køn, det nu engang har fra naturens hånd. Det er ikke noget, man skal tænke over eller stille spørgsmålstegn ved. Der er nok af virkelige problemer at tage fat på!

Udgivet i Kultur | Tagget , , | Skriv en kommentar

Veganerparti

Som om vi ikke havde ligegyldige partier nok, har vi nu også fået et veganerparti, der sidestiller vold mod børn (dvs. revselse) og pædofili med det at spise kød. De vil ”redde dyrene” fra menneskets udnyttelse af dem osv. Man kan som bekendt nok affinde sig med, at menneskenes visdom er begrænset, men det er unægtelig sværere at finde sig i, at deres tåbelighed tilsyneladende er grænseløs.

Vi skal naturligvis ikke blande os i, hvad folk spiser, så længe de holder deres spisevaner for sig selv – og ikke vil påføre andre dem, herunder deres børn, der udsættes for svær fejlernæring. Vi er også klar over, at der er mennesker, som ikke tåler kød eller ikke kan lide kød. Det er alt sammen helt fint! Men når man taler om at ”redde dyrene” har man imidlertid fjernet sig så meget fra naturen og naturens orden, at der må råbes vagt i gevær (helt bogstaveligt), for en forståelse af naturen er grundlæggende for samfundet.

Alle disse dyr, som man vil ”redde”, lever jo kun med henblik på at blive slagtet. Ellers ville de aldrig blive født. At deres liv selvfølgelig skal være så godt og naturligt som muligt, er en helt anden sag. Mennesket er imidlertid kødædende (se blot vort tandsæt), og vi har det held at være det sidste led i fødekæden, så der normalt ikke kommer nogen og æder os. Men hvis vi lægger os til at sove på den afrikanske savanne eller i en vestjysk plantage, kan også vi komme til at indgå i andre skabningers madplan. Det er altså naturens
orden.

Når disse absurde grupperinger i dag yderligere afviser at spise kød som et led i ”kampen imod klimaforandringer”, kender tåbeligheden virkelig ingen grænser. Der er i dag færre drøvtyggere på jorden, end der var for 200 år siden. I øvrigt har klimaet altid ændret sig og vil altid ændre sig, og dette har intet med menneskenes forskellige udslip at gøre. Det har været både koldere og varmere på jorden, end det er i dag. Den lille istid fra ca. 1700 – ca. 1950 var en usædvanlig kold periode, og den egner sig derfor ikke som referencepunkt. Bronzealderen var derimod varmere, end nutiden. Klimaændringer er naturlige, de er
dårlige nyheder for nogle og gode nyheder for andre. Den, der vil sætte sig ind i dette, må læse Johannes Krügers bog Klimamyten, der er anmeldt andetsteds på denne blog. Se også Klima og globalisering.

Også her er der tale om, at mennesket har fjernet sig fra naturen. Det tror, det behersker naturen. Det er en fatal fejltagelse! Man kan undre sig over, hvorfor hvide mennesker så let hopper på sådanne limpinde. Sagen er vel, at de alle længes efter ”en god sag”, der kan give deres meningsløse eksistens en form for mening. Må vi foreslå, at man i stedet for disse tåbelige ideer koncentrerer sig om virkelighedens sande værdier og om at bevare
vort eget folk og dettes kultur og levemåde. På det punkt er der nok at gøre!

Udgivet i Klima | Tagget , | Skriv en kommentar

Virkelighedsfjernt

Nico Grünfeld, Alternativets omstridte forhenværende kulturborgmester i København, havde ikke noget alternativt over sig.

Han var blot en ganske almindelig beskidt pamper, der kun fortjener foragt. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, når han siger, at han er forundret over, at det, han skrev i sit levnedsløb, ikke stemmer overens med virkeligheden. Han demonstrerer dermed, at han befinder sig i en imaginær drømmeverden uden nogen forankring i realiteterne. Han mener øjensynligt, at man blot kan skabe sig sin egen virkelighed.

Det har han tilfælles med hele sit parti, der mener, at virkeligheden er en social konstruktion, man bare kan ændre på efter forgodtbefindende. De folk er farlige gøglere, der tager gas på befolkningen, men de, der stemmer på dem, er ganske enkelt begavelsesmæssigt udfordrede i en sjælden grad! Begge grupper er inderligt overflødige!

Udgivet i Demokrati | Tagget , | Skriv en kommentar

Velfærdsteknologi?

Staten vil stille 410 mio. kroner – og det er mange penge – til rådighed for en investeringsfond, der skal udbrede ”velfærdsteknologier” inden for ældresektoren. Det vil spare folk i hjemmeplejen, hvis dosering af medicin og almindelige besøg hos de ældre kan klares via skærme. Professor Bent Greve fra Roskildes såkaldte universitet er forsker i ”velfærdsteknologi og ældreomsorg” og finder, at det er en glimrende ide.

Han er naturligvis socialdemokrat. Sagen er imidlertid, at det, mange ældre har brug for, er menneskelig nærhed til at bryde deres ensomhed. Denne gives ikke af en skærm. Dertil kommer naturligvis, at netop den ældre generation står noget fremmed over for computerteknologien.

Når Greve siger, at ”[a]kkurat som når de unge spiller computerspil og snakker med hinanden på nettet, kan ældre også kobles sammen i netværk og bruge teknologien til at være i kontakt”, udviser han en komplet mangel på viden om de ældres
situation og behov.

De ældre, der har brug for dosering af deres medicin, er et helt andet sted end Bent Greves fiktive ældre. Rent bortset fra, at det heller ikke er godt for unge kun at have ”virtuel” forbindelse med omverdenen! Må vi foreslå, at de 410 mio. kr. i stedet bruges til varme hænder i ældreplejen, så ældre kan komme i bad og på toilettet, når de har brug for det, og at ”forskningen i velfærdsteknologi og ældreomsorg” øjeblikkelig nedlægges. Det er en helt overflødig ”forskning”. Vi burde alle vide, hvad ældreomsorg går ud på – og det er ikke skærme og robotter. Der vil herved yderligere spares betydelige beløb, der kunne bruges til ordentlig mad til de ældre.

Hvad Bent Greve angår, kan han vel i løbet af nogle år omskoles til sosuhjælper og lære at tørre de gamle bagi. Der ville han finde en plads, som svarer bedre til hans evner, og hvor han ville gøre større nytte – hvis han da kan finde ud af det…

Udgivet i Demokrati | Tagget , , | Skriv en kommentar